FOBOS WKI + Ceny Sekocenbud WKI - PROMOCJA

Grupa:

Programy do kosztorysowania i wspomagające

Producent:

MTM Digital

FOBOS WKI to program do obliczania Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI), sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych metodą uproszczoną, kalkulowania wartości planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych, a także do tworzenia wszelkiego rodzaju wycen metodą uproszczoną opartej na rynkowych cenach jednostkowych.

Oprogramowanie umożliwia także obliczanie stopnia zużycia obiektów i nieruchomości, co przydatne jest przede wszystkim dla rzeczoznawców majątkowych. Program FOBOS WKI przeznaczony jest głównie dla inwestorów zarządzających środkami publicznymi, jak też i inwestorów korzystających z funduszy pozabudżetowych (niepublicznych) dla określenia kosztów przyszłej inwestycji, które mogą być wykorzystane do oceny opłacalności planowanej inwestycji i jako dokument stanowiący załącznik do wniosku kredytowego.

Program FOBOS WKI wspomaga pracę:
- urzędów administracji państwowej
- urzędów miast i gmin
- samorządów województwa
- zarządów miejskich i komunalnych
- jednostek budżetowych i ich, gospodarstw pomocniczych
- zakładów budżetowych
- osób i firm, zajmujących się kosztorysowaniem i wyceną inwestycji
- ubiegających się o kredyty lub środki pomocowe
- rzeczoznawców majątkowych.

FOBOS WKI umożliwia między innymi:
- tworzenie wycen na potrzeby inwestycji finansowanych ze środków publicznych i unijnych, obliczanie Wartości Kosztorysowej Inwestycji – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 3lipca 2006 r.;
- obliczanie wartości planowanych kosztów robót budowlanych oraz wartości planowanych kosztów prac projektowych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r.;
sporządzanie przedmiarów - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. Nr 202 z 2004r., poz. 2072) i z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 2075);
- obliczanie stopnia zużycia obiektów, opcja szczególnie przydatna dla rzeczoznawców majątkowych - 4 metody /wzory Rossa/;
- udokumentowanie wielkości środków, przy ubieganiu się o kredyt bankowy na realizację inwestycji;
- szacowanie wartości zamówienia na podstawie pro­gramu funkcjonalno-użytkowego; - obliczanie planowanych kosztów prac projektowych.

Program współpracuje z internetową bazą cen e-bistyp oraz cennikami Sekocenbud wydawanymi na płytach CD - biuletynami cen BCA, BCD, BCO i WKI.

Cena programu uwzględnia koszt aktualnego cennika WKI Sekocenbud (płyta CD).
Cena:
Brutto:
984.00 zł
Do pobrania: