CADise - biblioteka symboli elektrycznych

Grupa:

Programy dla elektroenergetyków

Producent:

ISE PL

CADise to nakładka dla platformy DWG pozwalająca bezbłędnie i szybko przygotowywać dokumentację elektryczną. Program zawiera rozbudowaną bibliotekę symboli oraz formatek rysunkowych. Program pozwala również na sprawne oznaczanie elementów rysunku. CADise posiada możliwość rozszerzenia funkcjonalności biblioteki o współpracę z programem PROTON+.
Funkcjonalność biblioteki symboli:
•Rozbudowana biblioteka symboli elektrycznych
•Formatki rysunkowe (ramki, tabelki)
•Wstawianie symboli w dowolnej skali z możliwością zdefiniowania trzech skal standardowych
•Dowolne obracanie wstawianych symboli, standardowe kąty obrotu
•Identyfikacja symbolu w formie oznaczenia oraz opisu symbolu
•Wstawianie wielokrotne wybranego symbolu
•Edycja opisu wstawianych symboli (wstawione symbole są standardowymi elementami dwg i można je przetwarzać wszystkimi funkcjami platformy cad)
•Edycja tabeli rysunkowej oraz tabeli zmian, z możliwością tworzenia kartoteki wykonawców rysunków
•Skuteczna pomoc programu
•Wielojęzyczny interfejs użytkownika (polski, angielski)
Współpraca z programem PROTON+
Aby usprawnić tworzenie rysunków do protokołów elektrycznych wykonanych programem PROTON+ możliwe jest rozszerzenie CADise o dodatkową funkcjonalność. Pozwala to między innymi na:
•Wypełnienie tabelki rysunku poprzez wskazanie protokołu
•Przypisanie opisu do wstawianego symbolu poprzez wskazanie pomiaru w protokole
•Wstawianie wielokrotne symboli z automatycznym pobieraniem opisów z kolejnych pomiarów
•Uzupełnienie kartoteki wykonawców rysunków z kartotek programu PROTON+.

Program pracuje jako nakładka dla programu GStarCAD w wersji 2012.

Funkcjonalność współpracy z programem PROTON+ wymaga dostępu do pliku bazy danych zawierającej protokoły z pomiarów.

Zakupując program CADise otrzymują Państwo możliwość bezpłatnej aktualizacji programu oraz biblioteki symboli przez okres 12 miesięcy.
Cena:
Brutto:
156.21 zł