Efekt Ekologiczny

Grupa:

Programy dla elektroenergetyków

Producent:

INTERSOFT

Efekt ekologiczny jest to moduł rozszerzający program ArCADia-TERMO. Program umożliwia obliczenie zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy instalacyjne budynków. Program dedykowany jest dla audytorów energetycznych.

Obliczenia wygenerowane za pomocą modułu znajdują zastosowanie w audycie wykorzystującym dotacje unijne lub z NFOŚiGW. W przypadku obliczeń dla Świadectwa charakterystyki energetycznej lub Projektowanej charakterystyki energetycznej istnieje możliwość porównania zaprojektowanych systemów w budynku z systemami alternatywnymi (np. z systemami na paliwa odnawialne). Dodatkowo program umożliwia sprawdzenie ilości zużycia paliw w budynku dla zaprojektowanych systemów oraz analizę zużycia dla alternatywnych źródeł energii.

Podstawą obliczeń emisji zanieczyszczeń są Materiały informacyjno-instruktażowe MOŚZNiL 1/96 "Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw" Dz. U. 04.281.2784.

PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:
•Obliczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy grzewczo-wentylacyjne.
•Obliczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej.
•Obliczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy chłodzenia.
•Obliczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy oświetlenia wbudowanego.
•Analiza systemów zaprojektowanych w budynku z systemami alternatywnymi.
•Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko.

Cena:
Brutto:
516.60 zł
Ekrany programu:

Wymagania sprzętowe:
Wymaga programu ArCADia-TERMO 4 w jednej z dostępnych wersji.