Efekt Ekonomiczny

Grupa:

Programy dla elektroenergetyków

Producent:

INTERSOFT

Efekt ekonomiczny jest programem ściśle współpracującym z systemem ArCADia TERMO służącym do szacowania kosztów eksploatacyjnych budynku. Program dedykowany jest dla doradców energetycznych i projektantów źródeł ciepła.

Program na podstawie danych wprowadzonych w Świadectwie Charakterystyki Energetycznej wylicza zużycie paliw poszczególnych systemów zastosowanych w budynku, a następnie na tej podstawie koszty ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia, oświetlenia wbudowanego wraz z uwzględnieniem urządzeń pomocniczych. Dodatkowo program umożliwia przeprowadzenie analizy ekonomicznej wybranych systemów w budynku z systemami alternatywnymi.

PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:
•Obliczenia zużycia paliwa systemów w budynku.
•Obliczanie kosztów ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia, oświetlenia.
•Analiza porównawcza z źródłem alternatywnym.
•Wyliczanie oszczędności i czasu zwrotu inwestycji.
Cena:
Brutto:
516.60 zł
Ekrany programu:

Wymagania sprzętowe:
Wymaga programu ArCADia-TERMO 4 w jednej z dostępnych wersji.