Dobór Grzejników

Grupa:

Programy dla elektroenergetyków

Producent:

INTERSOFT

Dobór grzejników jest modułem rozszerzającym program ArCADia-TERMO służącym do wspomagania projektowania instalacji centralnego ogrzewania, w tym doboru grzejników, ogrzewania płaszczowego oraz ogrzewania powietrznego. Program przeznaczony jest dla projektantów instalacji grzewczych.

Dobór Grzejników pozwala w łatwy i szybki sposób dobrać grzejnik, ogrzewanie płaszczowe oraz ogrzewanie powietrzne na podstawie danych wprowadzonych w ArCADia-TERMO. Użytkownik może tworzyć własną bazę urządzeń do doboru albo skorzystać z bazy producentów urządzeń grzewczych. Program umożliwia również rozdział strat ciepła z jednego pomieszczenia na pozostałe umieszczone w projekcie. Dla każdego pomieszczenia użytkownik ma możliwość mieszania kilku rodzajów ogrzewania poprzez podanie udziału procentowego np. ogrzewania grzejnikowego z ogrzewaniem podłogowym.

PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:
•Dobór grzejników płytowych i członowych z obszernych katalogów producenckich.
•Dobór ogrzewania płaszczowego.
•Dobór ogrzewania powietrznego.
•Możliwość dołączania własnych urządzeń do baz danych.
•Kilka sposobów doboru urządzeń w celu uzyskania optymalnego rozwiązania.
•Uwzględnienie przy doborze urządzeń podziału procentowego ogrzewania w pomieszczeniu.
•Automatyczne wykorzystywanie danych o budynku wprowadzonych w programie ArCADia-TERMO lub pobranych z ArCADia-Architektura.
•obliczenia na podstawie normy PN EN 442 i PN EN 1264.
•pełny raport w formacie RTF.
Cena:
Brutto:
615.00 zł
Ekrany programu:

Wymagania sprzętowe:
Wymaga programu ArCADia-TERMO 4 w jednej z dostępnych wersji