EDBUD SZKIC - Promocja dla użytkowników programu EDBUD

Grupa:

Programy wspomagające projektowanie

Producent:

MTM Digital

Program EDBUD SZKIC, dzięki prostocie obsługi i przejrzystemu interfejsowi, znacznie ułatwia i przyspiesza proces przygotowywania prostych rysunków technicznych. Przeznaczony jest dla kosztorysantów, wykonawców, inwestorów, projektantów oraz wszystkich tych, którzy potrzebują prostej dokumentacji technicznej.

Wiele funkcji – wiele możliwości
Program EDBUD SZKIC pozwala na rysowanie i zmianę kształtów obiektów, posiada komplet precyzyjnych i elastycznych narzędzi kreślarskich – przybornik z narzędziami do rysowania (linia, prostokąt, łuk, elipsa, wielokąt). Pozwala na wstawianie pól tekstowych do dokumentu. Jedną z najważniejszych funkcji programu jest funkcja wymiarowania poziomego, pionowego oraz skośnego. Przy wymiarowaniu można określić rodzaj i grubość linii, pozycję i rozmiar tekstu, kolor linii i tekstu. Użytkownik ma możliwość wyboru zakończeń linii wymiarowych określających wymiar (strzałka, kropka, kreska). Każdy szkic tworzony za pomocą programu może posiadać swoją skalę, a przy wymiarowaniu możemy wybrać dowolną jednostkę miary. Kolejną zaletą programu EDBUD SZKIC jest opcja tworzenia dowolnej ilości baz, zawierających gotowe rysunki, które z łatwością dodajemy do swoich projektów oraz możliwość korzystania z gotowych kolekcji rysunków.

Zarządzanie obiektami
W Module EDBUD SZKIC rysowane obiekty mogą mieć wielowarstwową strukturę. Daje to możliwość ustalenia kolejności rysowania (przenieś na wierzch, pod spód) – wysuwanie na pierwszy plan i chowanie elementów. Rysowane obiekty można łączyć w grupy. Pozwala to na dokonywanie modyfikacji kilku obiektów jednocześnie. Obiekty można kopiować i przenosić do innych rysunków.

Import – Eksport
Moduł EDBUD SZKIC doskonale radzi sobie z importem rysunków z innych formatów graficznych. Są to formaty: BMP, JPG, WMF, EMF. Rysunki wykonane w programie SZKIC możemy również eksportować do formatu WMF i EMF oraz – używając schowka systemu Windows – przenosić do innych aplikacji, takich jak MS Word, MS Excel. Jednocześnie moduł SZKIC stanowi integralną część całego pakietu EDBUD. Rysunki tworzone w module SZKIC można z łatwością umieścić w każdym z modułów pakietu EDBUD, na przykład w module Przedmiar.

Wybrane możliwości:
- komplet precyzyjnych i elastycznych narzędzi kreślarskich;
- możliwość wykonania rysunków w formacie A4, A3;
- wymiarowanie poziome, pionowe i skośne;
- dopasowanie położenia opisu do kierunku wymiarowania;
- zakończenia linii wymiarowania (strzałka otwarta na zewnątrz, strzałka otwarta do wewnątrz, strzałka zamknięta na zewnątrz, strzałka zamknięta do wewnątrz,linia ukośna, kropka;
- przykładowe szkice i kolekcje rysunków;
- dynamiczna zmiana parametrów wymiarowania (rodzaj linii, pozycja tekstu, kolor linii oraz tekstu, rozmiar tekstu);
- przybornik z narzędziami do rysowania (linia, prostokąt, elipsa, wielokąt), wstawianie pól tekstowych
- możliwość używania linii pomocniczych (pionowych i poziomych);
- dopasowanie rysunku do ramek okna, przewijanie rysunku w oknie przy pomocy pasków przesuwu;
- możliwość ustawienia skali rysunku (cm, m, km);
- wielowarstwowość - wysuwanie na pierwszy plan i "chowanie" elementów;
- grupowanie obiektów;
- opisywanie rysunku w poziomie, dowolny krój i wielkość czcionek; wybór wzoru i koloru wypełnienia obiektu;
- bogaty zestaw funkcji graficznych umożliwiających kopiowanie, wycinanie i przenoszenie fragmentów rysunku w inne miejsce;
- możliwość bezpośredniego kopiowania fragmentu rysunku do schowka;
- przenoszenie rysunków do innych aplikacji, np. MS Word, MS Excel;
- współpraca z modułami EDBUD Kosztorys i EDBUD Obmiar;
- podgląd wydruku - na bieżąco, w trakcie pracy, wydruk poziomy lub pionowy.
Cena:
Brutto:
100.00 zł
Do pobrania: