OBL2015

Grupa:

Programy dla elektroenergetyków

Producent:

PUPIiUE EL-PRO

Program Obl 2015 to rozwinięcie znanego od lat programu Obl 2002 do obliczeń elektrycznych. program ten sprawdził się w licznych instalacjach pracujących m.in. w niektórych zakładach energetycznych, elektrociepłowniach i elektrowniach oraz licznych biurach projektowych.

Program jest zaprojektowany jako system do weryfikacji analizowanego wariantu rozwiązania. Użytkownik wprowadza potrzebne parametry obwodu, żąda określonych obliczeń, a następnie otrzymuje wyniki. Jeżeli nie są one zadowalające, może poprawić wcześniej wprowadzone dane i ponownie sprawdzić, czy zmiana odniosła zamierzony skutek.
Program jest zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności obejmuje ukazujące się kolejne arkusze normy PN-IEC 60364-5-523:2001 oraz dostępne obecnie na rynku zabezpieczenia i przewody, oferując możliwości:
•weryfikacji skuteczności ochrony od porażeń w obwodach sieci TN-C, TN-S, TN-C-S i TT o napięciu do 1 kV
•sprawdzania zwarciowej selektywności zabezpieczeń
•obliczania spadków napięcia w prostych lub rozgałęzionych obwodach złożonych z odbiorców komunalnych, wiejskich i o charakterze mieszanym
•weryfikacji skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń.

Dodatkowo program umożliwia obliczanie minimalnego przekroju linii zasilających (kable, LNN, wlz) przy określonym obciążeniu mocą tak, aby spadek napięcia na zadanym odcinku obwodu nie przekraczał zadanej wielkości.

Program w pełni wykorzystuje możliwości interfejsu użytkownika oferowane przez systemy operacyjne z rodziny Windows, nie zapominając o pozytywnych stronach interfejsu tekstowego (np. obsługa z klawiatury). Umożliwia również wydruk wyników w formie załączników do opracowań projektowych, a także ich eksport w formacie MS Excel (tabele wyników) lub bitmapy (rysunek schematu obwodu).

Program umożliwia następujące obliczenia:
• sprawdzanie skuteczności ochrony od porażeń wg warunków określonych przez PN-IEC 60364
• sprawdzanie zwarciowej selektywności zabezpieczeń
• obliczenia spadków napięcia
• sprawdzanie skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń
• równoległe ułożenie dwóch kabli.

Zastosowanie programu Obl:
•weryfikacja skuteczności ochrony od porażeń w obwodach sieci TN-C, TN-S, TN-C-S i TT o napięciu do 1 kV zgodnie z PN-IEC 60364, także dla przekroju przewodu ochronnego PE różnego od przekroju żył roboczych;
•sprawdzanie zwarciowej selektywności zabezpieczeń na podstawie pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych;
•obliczania spadków napięcia w prostych lub rozgałęzionych obwodach złożonych z odbiorców komunalnych, wiejskich i o charakterze mieszanym, z uwzględnieniem wpływu reaktancji i zróżnicowania rodzajów oraz przekrojów kabli, Lnn i przewodów';
•weryfikacji skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2001.
Cena:
Brutto:
1845.00 zł
Do pobrania:
Ekrany programu: