Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus

Grupa:

Programy do obsługi firm

Producent:

dGCS BIZNESMEN Sp. z o.o.

Księga i Płace PRO Plus to program dla firm, których dotyczy podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ryczałt ewidencjonowany. Jest rozszerzoną wersją programu Księga Przychodów i Rozchodów PRO.
Dodatkowo zawiera poniższe funkcjonalności:

•e-Deklaracje,
•Kilometrówka,
•Transakcje walutowe: WNT, WDT, eksport, import, trójstronne, sprzedaż wysyłkowa,
•Akcyza, Rozliczanie VAT marża,
•Czynności cywilno-prawne,
•Środki trwałe bez limitu ilości,
•Wezwania do zapłaty, Noty odsetkowe,
•Noty korygujące,
•mikro Kadry, Płace i ZUS PRO do 5 pracowników,
•Deklaracje VAT UE, PIT (4,11,40,8AR), ZUS (rozliczeniowe i zgłoszeniowe).

JPK
•generowanie i wysyłka JPK_VAT (ewidencje zakupu i sprzedaży VAT),
•pobieranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru)

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
•rejestracja zapisów dotyczących księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu,
•zestawienia obrotów i kosztów za dany miesiąc oraz narastająco od początku roku,
•roczne zestawienia obrotów i kosztów oraz rozliczenia z uwzględnieniem remanentów,
•wydruk Księgi i Ewidencji ryczałtu (kilka wersji) i zestawień z możliwością podglądu na ekranie.

EWIDENCJE
•zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku VAT z możliwością automatycznego zapisu do księgi lub ewidencji ryczałtu (transakcje: standardowe, zakup paliw, WNT, WDT, eksport, import, trójstronne),
•wyposażenia, czynności cywilno-prawnych,
•zestawienia za dany miesiąc i narastająco,
•wydruk Ewidencji VAT (kilka wersji) oraz zestawień z możliwością podglądu na ekranie.

ŚRODKI TRWAŁE / AMORTYZACJA
•ewidencja nieograniczonej ilości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
•oblicza i księguje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa lub degresywna, amortyzacja okresowa),
•wydruki: Plan amortyzacji, Miesięczne odpisy, Karta ST, Przyjęcie ST, Likwidacja ST.

ROZRACHUNKI
•rozliczanie należności i zobowiązań, kontrola terminów płatności,
•sporządza Wezwania do zapłaty i Noty odsetkowe,
•sporządza Bankowe Dowody Wpłaty, Przelewy Bankowe, KP, KW, Raporty Kasowe.

KILOMETRÓWKA
•Ewidencja przebiegu pojazdów,
•Ewidencja kosztów eksploatacji,
•Rozliczanie kilometrówki,
•Ryczałt kilometrowy,
•Wydruki: Zestawienie wyjazdów, Rozliczenie ryczałtu.

KADRY / PŁACE
•podstawowa ewidencja kadrowa do 5-pracowników (możliwość rozszerzenia za dopłatą),
•oblicza wynagrodzenia (płaca stała, godzinowa, nadgodziny, premie, dodatki, potrącenia),
•sporządza Umowy zlecenia i Umowy o dzieło oraz oblicza na ich podstawie Rachunki,
•ewidencja obecności i nieobecności oraz ich rozliczanie,

DEKLARACJE
•podatkowe: PIT-5, PIT-5L, PIT-11, PIT-4R, PIT-40, PIT-8AR oraz VAT-7, VAT-7K i VAT-UE,
•e-Deklaracje podatkowe: VAT-7, VAT-7K, PIT-4r, PIT-11, PIT-40,
•ZUS: DRA, RCA, RZA, RSA i inne (współpraca z programem Płatnik).

INNE
•rozliczanie właścicieli firmy (wg udziału procentowego, odliczanie składek ZUS),
•księgowanie i wydruk Dowodów wewnętrznych,
•sporządza Noty korygujące,
•funkcja chronologicznego porządkowania wpisów,
•eksportuje dane do programów MS Word i Excel,
•automatycznie księguje dokumenty wystawione z programów Fakturowanie PRO oraz Magazyn i Faktury PRO (także z wersji PRO Plus),
•importuje dane z programów Księga Mała Firma, Księga 2 Biznesmen oraz Księga Przychodów i Rozchodów DOS dGCS S.A.

Cena:
Brutto:
295.20 zł
Wymagania sprzętowe:
•komputer PC z systemem operacyjnym MS Windows 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7, Windows 8,
•256 MB pamięci RAM (lub więcej),
•około 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
•dowolny napęd CD-ROM,
•drukarka,
•mysz,
•system obsługi baz danych MS SQL Server 2000, 2005, 2008 - w pakiecie znajduje się bezpłatna wersja Microsoft SQL Serwer MSDE 2000, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2008 R2 - optymalizowane do pracy na maksymalnie pięciu stanowiskach jednocześnie.