Opłaty środowiskowe - Kotły (ryczałt)

Grupa:

BHP, Opłaty środowiskowe, Odpady

Producent:

eko-soft

Program przeznaczony do naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w celu rozliczenia się z urzędami marszałkowskimi. Program posiada aktualne stawki oraz obowiązujące formularze.

Funkcjonalność:
- Obsługa wielu firm i oddziałów w jednym programie
- Naliczanie opłat od roku 2009
- Automatyczne generowanie wykazów dla Urzędów Marszałkowskich
- Import danych z poprzedniego okresu rozliczeniowego
- Naliczanie opłaty podwyższonej w przypadku braku lub przekroczenia obowiązywania decyzji
- Bieżące raporty naliczonych opłat (np. miesięczne)
- Fakturowanie
- Eksport wydruków do Worda, Excela oraz PDF
- Archiwizacja danych
- Praca w wersji sieciowej
- Uprawnienia użytkowników programu (w wersji sieciowej).

Informacje o module: Kotły (ryczałt)
- bieżąca ewidencja zużycia paliwa opałowego,
- lista kotłów we wszystkich oddziałach,
-katalog typów kotłów zgodnych z rozporządzeniem,
- automatyczne przeliczanie litrów na Mg,
- generowanie raportu zużycia opału dla wszystkich kotłów.
Cena:
Brutto:
55.35 zł
Wymagania sprzętowe:
- system Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
- opcjonalnie Microsoft Office w celu eksportu dokumentów do Worda
Uwagi:
W ramach zakupionego programu zawarte są bieżące aktualizacje, wsparcie techniczne i merytoryczne przez 12 miesięcy.
Przedłużenie rocznego pakietu aktualizacji wynosi 50% ceny podstawowej.
Dla klientów zapewniamy bezpłatną pomoc merytoryczną w zakresie przepisów ochrony środowiska.