Ewidencja Odpadów 2016 - Zakład Komunalny

Grupa:

BHP, Opłaty środowiskowe, Odpady

Producent:

eko-soft

Wersja dedykowana dla przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych, a także opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych. Program pozwala na prowadzenia ewidencji odpadów w zakresie wytwarzania i zbierania odpadów, w tym zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i baterii. Program dodatkowo umożliwia ewidencję danych na potrzeby generowania kwartalnych sprawozdań w zakresie odbioru odpadów komunalnych , opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie u.c.p.g. Program posiada moduł do naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Funkcjonalność:
- Możliwość prowadzenia ewidencji dla dowolnej liczby firm
- Wytwarzanie odpadów
- Zbieranie i transport odpadów
- Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i baterii
- Karty ewidencji odpadów
- Karty przekazania odpadów
- Przekazywanie odpadów osobom fizycznym
- Formularz przyjęcia odpadów metali
- Zbiorcze zestawienie o odpadach dla Urzędu Marszałkowskiego
- Sprawozdanie półroczne o zebranym ZSEiE dla GIOŚ
- Sprawozdanie roczne o zebranych bateriach dla Urzędu Marszałkowskiego
- Sprawozdania kwartalne o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości
- Sprawozdania kwartalne w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
- Spalanie w silnikach spalinowych
- Kotły do 5MW rozliczane metodą ryczałtową
- Sprawozdanie o opłatach środowiskowych dla Urzędu Marszałkowskiego
- Fakturowanie
- Statystyki + bilans odpadów
- Wprowadzanie i kontrola danych z decyzji
- Rejestr kontrahentów
- Eksport wydruków do Worda, Excela oraz PDF
- Archiwizacja danych
- Program dostępny w wersji sieciowej.

OPCJONALNE MODUŁY /ceny netto/:
Pojazdy w cenie
Kotły (ryczałt) w cenie
Kotły (wskaźniki) 95,00 zł
Klimatyzacja 1) 45,00 zł
Emisja technologiczna 245,00 zł
Przeładunek benzyn 95,00 zł
Chów i hodowla drobiu 95,00 zł
Pobór wód 95,00 zł
Wody opadowe 2) 45,00 zł
Zrzut ścieków 95,00 zł

1) moduł zawarty w Emisji technologicznej
2) moduł zawarty w Zrzucie ścieków
Cena:
Brutto:
608.85 zł