Ewidencja Odpadów 2016 - Przetwarzanie odpadów

Grupa:

BHP, Opłaty środowiskowe, Odpady

Producent:

eko-soft

Wersja dedykowana dla firm z branży gospodarki odpadami, zajmujących się zbieraniem, odzyskiem i/lub unieszkodliwianiem odpadów. Program przeznaczony głównie dla sortowni odpadów, producentów RDF, kompostowni, biogazowni, bioremediacji, recyklerów tworzyw sztucznych, itp. Program posiada moduł do naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W programie poza kartami ewidencji i przekazania odpadu można wystawiać dokumenty potwierdzające odzysk i recykling.

Funkcjonalność:
- Możliwość prowadzenia ewidencji dla dowolnej liczby firm
- Wytwarzanie odpadów
- Zbieranie i transport odpadów
- Odzysk i unieszkodliwianie odpadów
- Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i baterii
- Karty ewidencji odpadów
- Karty przekazania odpadów
- Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
- Przekazywanie odpadów osobom fizycznym
- Formularz przyjęcia odpadów metali
- Wystawianie dokumentów potwierdzających odzysk/recykling (DPR/DPO)
- Zbiorcze zestawienie o odpadach dla Urzędu Marszałkowskiego
- Sprawozdanie półroczne o zebranym ZSEiE dla GIOŚ
- Sprawozdanie roczne o zebranych bateriach dla Urzędu Marszałkowskiego
- Spalanie w silnikach spalinowych
- Kotły do 5MW rozliczane metodą ryczałtową
- Sprawozdanie o opłatach środowiskowych dla Urzędu Marszałkowskiego
- Fakturowanie
- Statystyki + bilans odpadów
- Wprowadzanie i kontrola danych z decyzji
- Rejestr kontrahentów
- Eksport wydruków do Worda, Excela oraz PDF
- Archiwizacja danych
- Program dostępny w wersji sieciowej.

OPCJONALNE MODUŁY /ceny netto/:
Pojazdy w cenie
Kotły (ryczałt) w cenie
Kotły (wskaźniki) 95,00 zł
Klimatyzacja 1) 45,00 zł
Emisja technologiczna 245,00 zł
Przeładunek benzyn 95,00 zł
Chów i hodowla drobiu 95,00 zł
Pobór wód 95,00 zł
Wody opadowe 2) 45,00 zł
Zrzut ścieków 95,00 zł

1) moduł zawarty w Emisji technologicznej
2) moduł zawarty w Zrzucie ścieków
Cena:
Brutto:
485.85 zł
Wymagania sprzętowe:
- system Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
- opcjonalnie Microsoft Office w celu eksportu dokumentów do Worda
Uwagi:
W ramach zakupionego programu zawarte są bieżące aktualizacje, wsparcie techniczne i merytoryczne przez 12 miesięcy.
Przedłużenie rocznego pakietu aktualizacji wynosi 50% ceny podstawowej.
Dla klientów zapewniamy bezpłatną pomoc merytoryczną w zakresie przepisów ochrony środowiska.