Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych

Grupa:

Programy dla elektroenergetyków

Producent:

Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Specyfikacja techniczna jest jednym z niezbędnych elementów dokumentacji przetargowej.
Publikacja zawiera informacje na temat specyfikacji technicznych wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. Omawia ich zakres, formę oraz zasady sporządzania.
Ponadto na płycie znajdują się edytowalne przykłady specyfikacji, które można modyfikować według własnych potrzeb i w szybki sposób przygotować specyfikację techniczną.

Korzyści
• szczegółowe informacje na temat specyfikacji technicznych
• możliwość samodzielnego przygotowania dokumentu specyfikacji technicznej za pomocą edytowalnych przykładów
• wykaz niezbędnych aktów prawnych.

Spis treści
1. Wstęp
2. Rodzaje specyfikacji
2.1. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
2.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
3. Zasady sporządzania specyfikacji technicznych
4. Przykładowe specyfikacje
4.1. Przykład specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania instalacji elektrycznej odbiorczej
4.2. Przykład specyfikacji technicznej dotyczącej prac związanych z rozdzielnicami napięcia
4.3. Przykład specyfikacji technicznej dotyczącej przystosowania pomieszczeń na potrzeby pracowni komputerowej
5. Podstawa prawna.
Cena:
Brutto:
49.08 zł