SYSTEM OBSŁUGI ZLECEŃ PL+

Grupa:

Programy do obsługi firm

Producent:

SoftwareProjekt

Oprogramowanie skierowane do firm usługowo - produkcyjnych wspomagające zarządzanie i obsługę zleceń na wykonanie usługi, produktu czy też towaru. Ułatwia kontrolę postępu prac nad sprawami zleconymi przez naszych klientów, ale również usprawni prowadzenie historii realizacji zleceń jak i kontrolę płatności.
Program idealnie sprawdzi się w warsztacie samochodowym, drukarni, firmach remontowo - budowlanych, firmach transportowych ale również m.in. w zakładzie krawieckim, dentystycznym, firmach reklamowych i wielu innych...

System Obsługi Zleceń to program wspomagający zarządzanie i obsługę zleceń na towary i usługi.
Dzięki możliwości przypisywania poszczególnych zleceń i ich wybranych pozycji wskazanym pracownikom program ułatwi organizację pracy w firmie oraz usprawni planowanie prac nad realizacją zleceń.
Program ułatwia kontrolę nad należnościami poprzez automatyczne informowanie o upłynięciu terminu płatności za zlecenie oraz wyróżniając kontrahentów niewywiązujących się z płatności w terminie.
Rejestr zleceń umożliwia kontrolę statusu oraz postępu prac nad sprawami zleconymi przez klientów, a także przeglądanie historii zleceń, tworzenie podsumowania danych na temat wartości zrealizowanych zleceń.

W programie znajduje się również katalog towarów i usług wraz z cennikiem oraz informacjami na temat stanu magazynowego. System Obsługi Zleceń informuje w sposób automatyczny o towarach, których ilość zbliża się do wyczerpania. Umożliwia również wykonanie wydruku cennika towarów i usług oraz podsumowania stanu magazynowego.
Uniwersalny terminarz pozwala zaplanować dowolne zdarzenie dotyczące zlecenia, o którym program poinformuje w stosownym czasie.

Najważniejsze funkcje:
• Rejestr spraw zleconych przez klientów
• Organizacja pracy poprzez przypisywanie zleceń do pracowników
• Obsługa i kontrola płatności za zlecenia
• Informowanie o należnościach przeterminowanych
• Kontrola statusu oraz postępu prac nad zleceniami
• Historia realizacji oraz wartości zleceń
• Katalog oraz cennik towarów i usług
• Sprawdzanie stanów magazynowych, informowanie o niedoborach towarów
• Terminarz informujący o planowanych zdarzeniach
• Eksport danych do arkuszy .CSV
• Możliwość obsługi programu przez wiele osób w tym samym czasie - praca w sieci komputerowej
• Administracja uprawnieniami użytkowników programu, system haseł i dostępu do poszczególnych opcji programu
• Nieograniczona ilość danych
• Wieczysta licencja na użytkowanie programu
• ŁATWOŚĆ OBSŁUGI.
Cena:
Brutto:
121.77 zł
Ekrany programu: