EDBUD KOSZTORYS IU dla użytkowników innych programów kosztorysowych + baza cenowa e-bistyp materiały

Grupa:

Programy do kosztorysowania i wspomagające

Producent:

MTM Digital

Jeśli jesteś użytkownikiem innego legalnego programu do kosztorysowania, masz prawo do nabycia pełnej wersji programu EDBUD KOSZTORYS po niezwykle atrakcyjnej cenie /warunkiem jest przesłanie kopii licencji lub faktury zakupu/. Dodatkowo w pakiecie znajduje się cennik e-bistyp materiały na kwartał. Baza cenowa zawiera ceny materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych, ceny sprzętu i ceny materiałów producentów. W informatorze cenowym znajdują się także aktualne stawki roboczogodzin i narzutów.

Program EDBUD KOSZTORYS należy obecnie do najnowocześniejszych narzędzi wspomagających proces kosztorysowania robót budowlanych, ziemnych, instalacyjnych, drogowych, elektrycznych i innych. To program nowej generacji, godny polecenia zarówno dla małych, jak i dla dużych przedsiębiorstw. Pozwala na wykonanie kosztorysów ofertowych, uproszczonych, inwestorskich, szczegółowych, skróconych, nakładczych ...

Oto niektóre z możliwości programu EDBUD KOSZTORYS:

Eksport kosztorysów do formatów XLS, ODS, HTML, ATH, PDF
EDBUD KOSZTORYS umożliwia eksport i import kosztorysów do i z innych programów kosztorysowych. Wymiana danych pomiędzy programami odbywa się dzięki uniwersalnemu formatowi .ath. Wykonany kosztorys możemy przedstawić osobie nie posiadającej żadnego programu kosztorysowego dzięki eksportowi do formatu MS Excel czy Open Office Calc, a dzięki formatowi HTML - nawet użytkownikom najprostszych przeglądarek internetowych.

Porównywanie kosztorysów
W programie EDBUD KOSZTORYS istnieje możliwość porównania dwóch kosztorysów wg różnych kryteriów a także kosztorysu z katalogami norm. W ten sposób użytkownik ma możliwość szybkiego wychwycenia zmian norm wprowadzonych przez kosztorysanta lub różnic pomiędzy kosztorysem ofertowym a powykonawczym.

Tworzenie pozycji scalonych
Stworzenie pozycji scalonej w kosztorysie nie nastręcza najmniejszych problemów. Pozycja scalona może składać się z dowolnej ilości pozycji kat. Wartość pozycji scalonej jest sumą poszczególnych składników. Opcja ta przydaje się szczególnie wtedy, gdy nie interesują nas poszczególne składniki pozycji czy elementów robót, a jedynie ich cena jednostkowa i wartość końcowa. Istnieje także opcja automatycznego tworzenia kosztorysu uproszczonego (scalonego) na podstawie kosztorysu szczegółowego.

Alternatywne metody robót i wycena kosztorysu
Opcja umożliwiająca stworzenie kosztorysów alternatywnych (np. inne metody prac, różne obmiary itd.) polega na wprowadzaniu kilku wariantów danej pozycji (zmiany wartości składników RMS, obmiaru) bądź alternatywnych pozycji katalogowych, a poprzez ukrywanie bądź odkrywanie tych elementów, na bieżąco mamy wgląd w wartość kosztorysu. Ukryte pozycje nie są uwzględniane w wycenie oraz na wydruku. W ten sposób możemy stworzyć kilka wariantów kosztorysu i wybrać najbardziej odpowiadający wymaganiom. Oszczędza to Państwa czas, ponieważ nie trzeba tworzyć nowego kosztorysu, a tylko zaznaczyć/odznaczyć odpowiedni wariant.

Kosztorys z ograniczonym dostępem
Użytkownik programu może zabezpieczyć wyniki swojej pracy hasłem (funkcja ta jest szczególnie ważna w przypadku poufnych danych). Użytkownik ma także możliwość ustalenia kto i w jakim stopniu ma być upoważniony do odczytu lub edycji kosztorysu. W EDBUD KOSZTORYS istnieją trzy poziomy dostępu: - autora (dostęp bez żadnych ograniczeń), - pełny (brak możliwości usunięcia dokumentu oraz zmiany właściwości tego dokumentu), - do odczytu.

Przejrzysta struktura wszystkich elementów kosztorysu
Dzięki przemyślanej budowie programu EDBUD KOSZTORYS, znalezienie szukanej pozycji w kosztorysie, katalogu czy cenniku jest proste i szybkie. Program dostarcza także szeregu narzędzi do przeszukiwania wszystkich lub określonych katalogów oraz pozycji i składników kosztorysowych.

Częściowe rozliczanie prac
Program EDBUD umożliwia określanie zaawansowania wykonania prac (ilościowo bądź procentowo) i ich częściowe rozliczanie Funkcja podziału kosztorysu wg. zawansowania robót polega na generowaniu dwóch kosztorysów: -wykonano i –pozostało. Na podstawie kosztorysu –wykonano można wystawić fakturę lub rachunek, natomiast na podstawie kosztorysu –pozostało kontynuuje się prace.

Pobieranie danych ze wszystkich popularnych cenników oraz tworzenie własnych baz cenowych.
Użytkownik EDBUD KOSZTORYS może stworzyć nieograniczoną liczbę własnych baz cenowych RMS lub cenników scalonych. Do tworzenia, łączenia i edycji baz cenowych służy specjalny moduł CENY wydzielony z programu. Moduł umożliwia import wszystkich popularnych cenników ( np. Bistyp, Sekocenbud) dostępnych na terenie Polski, również cen producentów zawartych w tych wydawnictwach. Aby wycenić kosztorys można opierać się na jednym cenniku (np. ustawionym jako domyślny) albo wykorzystywać kilka, bądź wszystkie zaimportowane cenniki. Dodatkowo program EDBUD KOSZTORYS daje Państwu możliwość importu każdego pliku tekstowego poprzez samodzielne określenie formatu. Moduł umożliwia także import wszystkich popularnych cenników ( np. Bistyp, e-bistyp, Sekocenbud, Eurocenbud, Intercenbud).

Baza katalogowa i tworzenie własnych katalogów na podstawie kosztorysów.
Tak jak w przypadku cenników, do obsługi katalogów norm powstał oddzielny moduł KATALOG. Dzięki naszemu programowi można tworzyć własne katalogi, również automatycznie na podstawie kosztorysu oraz edytować istniejące. W cenę programu wliczonych jest około 300 katalogów norm, w tym KNR, KNNR, KNP, KNZ, TZKNBK, których pozycje mogą być szybko wyszukane po fragmencie nazwy (niekoniecznie w kolejności). Z innych, nowatorskich możliwości modułu KATALOG warto przytoczyć:
- automatyczną zmianę nazw w całym katalogu,
- globalne dodawanie i usuwanie składników RMS,
- automatyczne wprowadzanie cen jednostkowych,
- globalne zmiany jednostek miary z możliwością przeliczania norm.

Dodatkowe możliwości
Aplikacja posiada możliwość dowolnego kreowania wydruków oraz pozwala na automatyczne sporządzanie kopii zapasowej oraz na defragmentację kosztorysu (w celu ograniczenia rozmiaru na dysku twardym). Wartość kosztorysu (netto i brutto) wyświetlana jest na bieżąco, natomiast algorytmy zawarte w programie umożliwiają zdefiniowanie dowolnej liczby współczynników oraz dowolną strukturę narzutów i ich modyfikację. Jeszcze jedną interesującą opcją jest dopasowanie stawki robocizny do założonej wartości kosztorysu.

ATUTY:
- bezpłatny serwis /dostęp telefoniczny, mailowy, GG, bezpośredni/
- bezpłatne szkolenie w siedzibie producenta
- jedna licencja upoważnia do zainstalowania programu na jednym stanowisku w firmie i dodatkowo na komputerze przenośnym lub domowym
- kwartalna aktualizacja programu.
Cena:
Brutto:
1164.00 zł