Małe Biuro Rachunkowe - pakiet programów

Grupa:

Programy do obsługi firm

Producent:

dGCS BIZNESMEN Sp. z o.o.

Małe Biuro Rachunkowe to pakiet programów dedykowany dla biur rachunkowych. Ułatwia prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu oraz ewidencji kadrowo-płacowej dla 10 pracowników (możliwość rozszerzenia). Oblicza deklaracje PIT i VAT oraz współpracuje z programem Płatnik. Umożliwia obsługę nieograniczonej ilości firm oraz pracuje w sieci komputerowej.

W skład tego pakietu wchodzą następujące programy:
•Księga Przychodów i Rozchodów
•Kadry, Płace i ZUS do 10 pracowników
•Fakturowanie
•Przelewy – Kasa

KSIĘGA
•rejestracja zapisów dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów
•zestawienia obrotów i kosztów za dany miesiąc oraz narastająco od początku roku oraz rozliczenia z uwzględnieniem remanentów,
•wydruk tabulogramu (na kilka sposobów) i zestawień.

EWIDENCJE
•ewidencja zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku VAT z możliwością automatycznego zapisu do księgi,
•ewidencja zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku zryczałtowanego,
•sporządzanie wydruków zaewidencjonowanego wyposażenia,
•rozliczanie sprzedaży bezrachunkowej strukturą zakupów,
•obsługa Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów, Transakcji Trójstronnych,
•księgowanie zakupów paliw silnikowych, od których nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT,
•rozliczanie metodą kasową,
•kontrola terminów płatności,
•obsługa czynności cywilno-prawnych,
•ewidencja i zestawienia zapisów dotyczących akcyzy,
•funkcja chronologicznego porządkowania wpisów w ewidencji i księdze,
•sporządzanie wielu zestawień za dany miesiąc i narastająco, z możliwością podziału na rodzaje obrotów i kosztów,
•wydruk ewidencji VAT (na kilka sposobów), ryczałtu, zestawień,
•sporządzanie deklaracji: PIT-5, PIT-5L, VAT-7 VAT-7K oraz VAT UE (wydruk pełny i wstawiany w oryginalne druki z możliwością podglądu na ekranie),
•szybkie obliczanie przewidywanych dochodów i podatku z Ewidencji i Księgi.

AMORTYZACJA
•oblicza i drukuje roczny oraz miesięczny odpis amortyzacji metodą liniową lub degresywną,
•nalicza amortyzację okresową,
•pozwala na przeglądanie i korygowanie danych,
•umożliwia zmiany wartości środka trwałego.

KILOMETRÓWKA
•rozlicza koszty używania pojazdów samochodowych w firmie,
•prowadzi kilometrówkę dla wielu pojazdów, w tym dla właściciela firmy.

KADRY-PŁACE
•prowadzi ewidencję dla 10 pracowników (możliwość rozszerzenia),
•wystawia dokumenty kadrowe między innymi: umowę o pracę, wypowiedzenie warunków, rozwiązanie umowy, świadectwo pracy,
•oblicza płace według różnych systemów wynagradzania np. płaca stała, godzinowa, akord, premia, dodatki, dodatki stażowe, potrącenia i wiele innych,
•możliwość definiowania każdego składnika płacowego,
•rozliczanie właścicieli firm z ZUS,
•sporządza umowy cywilno-prawne,
•oblicza wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłki,
•tworzenie wielu list płac w miesiącu oraz wielu wypłat na jednej liście płac, wydruk kwitków z wypłat, wydruk karty wynagrodzeń, listy płac z umów zleceń i o dzieło,
•drukuje deklaracje: PIT-4, PIT-4R, PIT-11/8b, PIT-40,
•odnotowywanie obecności i nieobecności,
•wydruk listy obecności, ewidencji czasu pracy, wniosku o urlop, planu urlopów, karty urlopowej,
•generuje wszystkie deklaracje ZUS np. RCA, DRA, RSA itp. oraz raporty do NFZ.

FAKTUROWANIE
•wystawianie wszystkich rodzajów dokumentów sprzedaży: faktur VAT, VAT marża, eksportowych, wewnątrzwspólnotowych,
•umożliwia edycję, wystawianie korekt do wszystkich wystawionych dokumentów,
•udziela rabatów,
•kontroluje płatności i rozliczenia z kontrahentami,
•wystawia wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe,
•zawiera rozbudowany słownik kontrahentów i towarów-usług,
•wykonuje wiele zestawień i analiz sprzedaży wg kontrahentów, towarów - usług lub wystawionych dokumentów sprzedaży.

PRZELEWY-KASA
•drukuje: Bankowe Dowody Wpłaty, Przelewy Bankowe, Przekazy Pocztowe Imienne, Przekazy Pocztowe na konto, Przelewy na konto ZUS, Przelewy na konto US,
•sporządza dokumenty kasowe tj. KP, KW, Raporty Kasowe.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PROGRAMAMI
•importuje zapisy (sprzedaż i zakup) z programów Magazyn i Fakturowanie,
•możliwość przejścia z danymi na oprogramowanie z serii Podatnik/Biznemen PRO oraz Infor System.
Cena:
Brutto:
299.00 zł
Wymagania sprzętowe:
•komputer PC z systemem operacyjnym MS Windows 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7, Windows 8,
•256 MB pamięci RAM (lub więcej),
•około 50 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
•dowolny napęd CD-ROM,
•drukarka,
•mysz.