Księga Handlowa DGCS System

Grupa:

Programy do obsługi firm

Producent:

dGCS BIZNESMEN Sp. z o.o.

Księga Handlowa Infor System to program przeznaczony do prowadzenia pełnej księgowości w firmach, biurach rachunkowych i innych organizacjach. Program realizuje wszystkie operacje księgowe, począwszy od tworzenia planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez rozrachunki i rozliczenia, aż po automatyczne sporządzanie pełnej tabeli bilansowej i rachunku zysków i strat, deklaracji oraz różnego rodzaju zestawień i raportów. Dzięki szerokim możliwościom pracy zdalnej przez internet, program stanowi idealne narzędzie do wymiany danych pomiędzy modułami (np. magazyn, księga handlowa). Jest to doskonałe rozwiązanie również dla biur rachunkowych, zainteresowanych usprawnieniem swojej współpracy z klientami poprzez umożliwienie im zdalnego wprowadzania dokumentów, czy dostęp do systemu raportów.

JPK
•generowanie i wysyłka poniższych plików JPK bezpośrednio z programu:
- JPK_VAT (ewidencje zakupu i sprzedaży VAT),
- JPK_KR (księgi rachunkowe).
•pobieranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru)

EWIDENCJE
•księgi handlowej - dziennika,
•sprzedaży i zakupu VAT,
•czynności cywilno-prawnych,
•środków trwałych,
•akcyzy,
•możliwość edycji i usuwania każdego zapisu,
•automatyczne księgowanie dokumentów z modułu magazynowego, fakturowania, delegacji,
•kasy,
•płac,
•możliwość zastosowania wzorców księgowania do wpisów ręcznych,
•rozbudowana wielowalutowość - wpisy mogą być wykonywane przez użytkownika w walutach, jak i w PLN,
•aktualizacja kursów walut ze strony NPB oraz możliwość ręcznej edycji, automatyczne księgowanie różnic kursowych,
•szeroki moduł rozrachunków, rozliczanie zaległości naszych oraz kontrahentów, obsługa nadpłat,
•możliwość rozliczania poszczególnych dokumentów oraz globalnie według terminu płatności,
•tworzenie raportów zaległych należności i zobowiązań,
•noty odsetkowe i korygujące,
•sporządzanie potrzebnych deklaracji (VAT, PIT i CIT),
•e-deklaracje wysyłane elektronicznie do US,
•przechowywanie wpisów za poprzednie lata obrachunkowe,
•księgowanie dokumentów ze starszych systemów (np. Magazyn Multi – dane_fik.dbf),
•import danych z FiK oraz d2 System Amerykanka,
•opcjonalne grupowanie księgowanych dokumentów w postaci paczek,
•automatyczne księgowanie BO z BZ,
•moduł kasowy,
•moduł przelewy,
•import wyciągów bankowych,
•automatyczne księgowanie bilansu otwarcia z bilansu zamknięcia,
•eksport i import danych początkowych (plan kont, definicje sprawozdań finansowych, wzorców księgowania i kontrahentów) poprzez zewnętrzny plik XML,
•oblicza i drukuje roczny oraz miesięczny odpis amortyzacji metodą liniową lub degresywną,
•nalicza amortyzację okresową,
•pozwala na przeglądanie i korygowanie danych,
•umożliwia zmiany wartości środka trwałego.

RAPORTY
•operacje na kontach,
•zestawienie obrotów i sald,
•potwierdzenie sald,
•raporty kontrolne,
•uniwersalny moduł sprawozdań finansowych pozwalający na sporządzenie zarówno wymaganych sprawozdań finansowych, jak bilans, czy rachunek zysków i strat, jak i dowolnego sprawozdania porównawczego.

SŁOWNIKI
•zdarzeń gospodarczych,
•kontrahentów,
•wzorców księgowań,
•typ operacji,
•podatku akcyzowego,
•planu kont,
•odsetek,
•kont bankowych,
•walut,
•stawek VAT.

Cena:
Brutto:
1217.70 zł
Do pobrania:
Wymagania sprzętowe:
Komputer z systemem operacyjnym:
- Windows (Me, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8,10)
- Unix, Linux (Ubuntu, Mandriva, Open Suse, Fedora, Kubuntu)
- Mac OS
•procesor: 1,5 GHz,
•512 MB pamięci RAM,
•rozdzielczość ekranu: 1024 x 768,
•około 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
•dowolny napęd CD-ROM,
•mysz,
•drukarka.