EDBUD KOSZTORYS - program kosztorysowy + konwerter PDF Kosztorys+ cennik e-bistyp Materiały

Grupa:

Programy do kosztorysowania i wspomagające

Producent:

MTM Digital

Pakiet programów:
- Edbud Kosztorys - program do tworzenia kosztorysów
- PDF Kosztorys - konwerter przedmiarów i kosztorysów z plików pdf
- e-bistyp Materiały - Cennik materiałów i sprzętu oraz stawki.

Program EDBUD KOSZTORYS to nowoczesne, elastyczne narzędzie umożliwiające tworzenie kosztorysów i obmiarów wg indywidualnych potrzeb użytkownika. Jest produktem nowej generacji, godnym polecenia zarówno małym, jak i dużym przedsiębiorstwom.
Daje możliwość tworzenia różnego rodzaju kosztorysów, pozwala rozwiązywać praktycznie każdy problem, występujący w procesie kosztorysowania. Kalkulacja kosztorysowa poszczególnych składników może być prowadzona w oparciu o różne wielkości bazowe i różne założenia kalkulacyjne, niekoniecznie jednorodne w całym kosztorysie. Program charakteryzuje się mnogością narzędzi i opcji ułatwiających pracę kosztorysanta.

Program kosztorysujący EDBUD rozpowszechniany jest z bazą katalogową liczącą około 300 katalogów normatywnych. Są wśród nich:
– KNR: Katalog Nakładów Rzeczowych
– KNR–W: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB
– NNRNKB: Uzupełnienia do KNR
– KSNR: Katalog Scalonych Nakładów Rzeczowych
– KNNR: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
– KNNR -W: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB
– KNP: Katalog Norm Pracy
– KNK: Katalog Norm Kosztorysowych
– KNKRB: Katalog Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych
– TZKNBK: Tymczasowy Zakładowy Katalog Norm Budowlano-Konserwatorskich
– KNCK: Katalogi Norm i Cen Kosztorysowych
– ZKNR: Katalogi Zakładowe Telekomunikacyjne
– ZNR: Zestaw Nakładów Rzeczowych
– KNP nRPDE: Katalog Norm Pracy na Remonty Pionowych Dźwigów Elektrycznych
– Katalog norm czasu dla prac leśnych.

Wybrane możliwości programu kosztorysującego Edbud:
- Tworzenie kosztorysu za pomocą metody szczegółowej, uproszczonej i mieszanej
- Tworzenie kosztorysów zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej (procedury FIDIC)
- Tworzenie przedmiarów i obmiarów; - Wbudowany słownik kodów CPV i możliwość wstawiania nr Specyfikacji Technicznych;
- Współpraca z innymi programami do kosztorysowania poprzez format ATH (eksport - import obmiarów i kosztorysów)
- Współpraca z programem PDF Kosztorys, automatyczne tworzenie kosztorysów na podstawie przedmiarów z plików PDF
- Import kosztorysów z formatu XML
- Eksport kosztorysów do formatu HTML i pośrednio do programu MS Word
- Eksport dokumentów do pliku PDF
- Eksport kosztorysów do programów Excel (.xls) i Open Office Calc (.ods) oraz programów do harmonogramowania i zarządzania przedsięwzięciami (Planista, PROJEKT +)
- Obliczanie czasu pracy rusztowań (dwie metody)
- Obliczanie kosztu pracy deskowań
- Sprawdzanie zgodności kosztorysu z katalogami norm
- Wyszukiwanie pozycji w katalogach wg fragmentu nazwy
- Podział kosztorysu wg zaawansowania robót (procentowo i ilościowo)
- Przypisywanie kilku wartości pozycji obmiarowych do jednej pozycji kosztorysowej
- Możliwość konfigurowania widoków kosztorysu: kolejność kolumn, ukrywanie kolumn, zaznaczanie wielu elementów kosztorysu do różnych operacji
- Tworzenie katalogu norm na podstawie kosztorysu
- Porównywanie dwóch kosztorysów wg różnych kryteriów
- Możliwość łączenia kilku wybranych pozycji
- Automatyczne dopasowanie stawki robocizny do założonej sumy kosztorysu
- Zamiana pozycji katalogowej lub pozycji połączonych na scaloną
- Na bieżąco wyświetlana wartość kosztorysu (netto, brutto)
- Automatyczne proponowanie składników alternatywnych
- Ukrywanie składników (ukryte składniki nie biorą udziału w obliczaniu kosztorysu)
- Stosowanie różnych walut (zł, EURO, USD, FR)
- Wyszukiwanie pozycji w kosztorysie wg fragmentu nazwy, kodu, wartości pozycji i składników RMS
- Dowolna struktura narzutów z możliwością nieograniczonej ich modyfikacji w dowolnym miejscu kosztorysu
- Tworzenie dowolnej ilości grup RMS z dowolnymi narzutami np. materiały sypkie
- Odliczanie materiałów inwestora w formie pieniężnej oraz dodatkowe wydatki inwestora
- Kompletność i czytelność wydruków, pełna swoboda w kreowaniu ostatecznej formy wydruku
- Globalne usuwanie składników RMS z kosztorysu
- Automatyczne sporządzanie kopii zapasowej. Autozapis, z możliwością ustalenia częstotliwości zapisu

ATUTY
Kupując program EDBUD Kosztorys użytkownik ma możliwość instalacji programu na jednym stanowisku w firmie i dodatkowo na jednym stanowisku w domu lub na komputerze przenośnym.
Zapewniamy również obsługę klienta w trakcie użytkowania programu, tj.:
• bezpłatne szkolenia w siedzibie naszej firmy w zakresie obsługi zakupionego programu oraz każdej jego nowej wersji;
• doraźną , bezpłatną pomoc techniczną w trakcie użytkowania programu.

To tylko niektóre z możliwości EDBUD Kosztorys. Polecamy zamówienie bezpłatnej wersji demonstracyjnej i pełniejsze zapoznanie się z programem.
Cena:
Brutto:
2260.00 zł
Do pobrania: