Magazyn DGCS System MOJA FIRMA

Grupa:

Programy do obsługi firm

Producent:

dGCS BIZNESMEN Sp. z o.o.

Magazyn Infor System MOJA FIRMA to program do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług. Umożliwia wystawianie dokumentów magazynowych, zakupu i sprzedaży oraz dokumentów kasowych. W pełni kontroluje stany magazynowe, ruch towarów, płatności nasze i kontrahentów, stan gotówki w kasie. Generuje szereg raportów obrazujących stan firmy.

JPK
•generowanie i wysyłka poniższych plików JPK bezpośrednio z programu:
- JPK_VAT (ewidencje zakupu i sprzedaży VAT),
- JPK_MAG (magazyn),
- JPK_FA (faktury VAT).
•pobieranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Wybrane możliwości:
• wystawia różne typy dokumentów sprzedaży: faktury, faktury zaliczkowe i końcowe, faktury uproszczone,
• faktury wewnętrzne, paragony i faktury do paragonów, zamówienia i faktury do zamówień, faktury marża,
• Nowy rodzaj faktury - Faktura "odwrotne obciążenie" - Rozliczenia podatku VAT lub podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze dokonuje nabywca.
• Nowy rodzaj faktury - Faktura "samofakturowanie" - Faktura wystawiona przez nabywcę w imieniu dostawcy,
• wydanie zewnętrzne WZ, faktury do WZ, wydanie wewnętrzne WW,
• wystawia dokumenty magazynowe: PZ, faktura zakupowa, faktura RR, przychód i rozchód wewnętrzny (PW,RW),
• wystawia dokumenty korygujące, duplikaty,
• umożliwia edycję wszystkich dokumentów,
• nalicza podatek VAT od netto lub od brutto,
• arkusz spisu z natury i inwentaryzacja,
• zapis dokumentów do: PDF, XLS, CSV, HTML, XML, ODT,
• nieograniczony ilościowo zestaw słowników przydatnych w trakcie sprzedaży: towarów i usług (ponad 500 znaków na wpisanie nazwy), grup towarów i usług, kontrahentów i grup kontrahentów, form płatności, kont bankowych, jednostek miary,
• obsługa zamienników, przyjęć towarów w różnych jednostkach z możliwością przeliczenia na inne,
• obsługa rabatów dla każdej pozycji lub globalnie, definiowanie rabatów dla kontrahentów,
• logo firmy na wydrukach dokumentów, definiowanie wyglądu aplikacji,
• kilka rodzajów szablonów wydruków wystawianych dokumentów, np. 20 szablonów faktur VAT,
• współpraca z drukarkami fiskalnymi firm: Posnet, Elzab, Innova, Novitus, Elemis, Fasy, Torell
• zestaw wielu raportów: zestawienia sprzedaży (np. wg kontrahentów, towarów lub usług), zakupów, płatności kontrahentów,
• wydruk ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
• rozrachunki: raporty płatności, wezwania do zapłaty, kompensaty,
• rozliczenia częściowe lub globalne,
• obsługa wielu kas: dokumenty kasowe KP, KW, raporty kasowe,
• możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym okresie (dowolna konfiguracja numeracji dokumentów),
• prosta instalacja i konfiguracja programu,
• zastosowanie skrótów klawiaturowych do szybkiej sprzedaży,
• inteligentne, szybkie wyszukiwanie: towarów, usług, kontrahentów,
• podgląd informacji o kontrahencie podczas sprzedaży: obroty, zaległości, kupiony asortyment, wystawione dokumenty i wiele innych,
• pilot programu, z którego dostępne są najczęściej używane funkcje,
• obsługa czytników kodów kreskowych,
• automatyczne księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu do modułów Infor System MOJA FIRMA Księga Przychodów i Rozchodów, Infor System Księga Przychodów i Rozchodów, Infor System Księga Handlowa.
• możliwość pobrania danych do programu w formacie .xls (Excel), co umożliwia przeniesienie danych początkowych z innego programu.

JPK
•generowanie i wysyłka poniższych plików JPK bezpośrednio z programu:
- JPK_VAT (ewidencje zakupu i sprzedaży VAT),
- JPK_MAG (magazyn),
- JPK_FA (faktury VAT).
•pobieranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
Cena:
Brutto:
129.00 zł
Wymagania sprzętowe:
Wymagania systemowe:
Procesor: minimum 1,5 GH
•Pamięć: 512 MB RAM
•Dysk: 500 MB
•System operacyjny:
Windows XP, Windows Vista
Windows 7, Windows 8, Windows 10
•serwer baz danych Firebird 2.0.xx dostarczany wraz z programem.
•Wymagany zakup aktualizacji programu Magazyn Infor System Moja Firma co 18 miesięcy