Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA

Grupa:

Programy do obsługi firm

Producent:

dGCS BIZNESMEN Sp. z o.o.

Księga Przychodów i Rozchodów Infor System MOJA FIRMA to wyjątkowo intuicyjny i przyjazny program przeznaczony dla firm, prowadzących rozliczenia na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu. Prowadzi ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, posiada rozbudowany system raportowania. Dzięki nowoczesnej konstrukcji program może funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi elementami zintegrowanego oprogramowania INFOR System Moja Firma. Przeznaczony dla firm (jednosobowych i spółek) o różnym profilu działalności pracujących na jednym stanowisku komputerowym, z możliwością rozszerzenia licencji na pracę wielostanowiskową oraz zdalną przez Internet.

JPK
•generowanie i wysyłka poniższych plików JPK bezpośrenio z programu:
- JPK_VAT (ewidencje zakupu i sprzedaży VAT),
- JPK_PKPiR (podatkowa księga przychodów i rozchodów),
•pobieranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Wybrane możliwości:
• księga przychodów i rozchodów,
• ewidencja sprzedaży i zakupu VAT,
• ryczałt,
• środki trwałe, czynności cywilno-prawne,
• akcyza,
• wyposażenie,
• możliwość edycji i usuwania każdego zapisu,
• możliwość zapisu wydruków ewidencji i zestawień do PDF, XLS, CSV, XML, ODT i bezpośrednia wysyłka z programu e-mailem,
• zastosowanie wzorców księgowania do wpisów,
• księgowanie wszystkich rodzajów transakcji (np. handlowych, inwestycyjnych, pozostałych, wynagrodzeń, paliw z podziałem na rodzaje urządzeń),
• możliwość sumarycznego księgowania zapisów VAT za dany okres w księdze,
• szeroki moduł rozrachunków, rozliczanie zaległości naszych oraz kontrahentów, obsługa nadpłat,
• możliwość rozliczania poszczególnych dokumentów oraz globalnie według terminu płatności,
• tworzenie raportów zaległych należności i zobowiązań,
• oblicza i drukuje roczny oraz miesięczny odpis amortyzacji metodą liniową lub degresywną,
• nalicza amortyzację okresową (dla 3 środków trwałych z możliwością rozszerzenia),
• umożliwia zmiany wartości środka trwałego,
• słowniki: zdarzeń gospodarczych, kontrahentów, stawek VAT, wzorców księgowań, podatków akcyzowych, odsetek, kont bankowych,
• remanenty obliczane zarówno ręcznie jak i automatyczne na podstawie stanów magazynowych,
• sporządzanie deklaracji VAT i PIT, w tym również dla wielu wspólników,
• e-Deklaracje wysyłane bezpośrednio z programu,
• moduł kasowy (KP, KW, raporty kasowe, obsługa wielu kas),
• moduł przelewy bankowe, import wyciągów bankowych,
• przechowywanie wpisów za poprzednie lata obrachunkowe,
• księgowanie dokumentów ze starszych systemów (np. Magazyn Multi - dane_fik.dbf),
• import danych z Księgi (DOS), Księgi z serii Biznesmen,
• chronologiczne sortowanie wpisów w ewidencji i księdze,
• inteligentne, szybkie wyszukiwanie kontrahentów,
• automatyczne księgowanie dokumentów z modułów Fakturowanie, Magazyn, Środki trwałe, Kadry i Płace, Delegacje.

Cena:
Brutto:
139.00 zł
Wymagania sprzętowe:
Wymagania systemowe:
Procesor: minimum 1,5 GH
•Pamięć: 512 MB RAM
•Dysk: 500 MB
•System operacyjny:
Windows XP, Windows Vista
Windows 7, Windows 8, Windows 10
•serwer baz danych Firebird 2.0.xx dostarczany wraz z programem.
•Wymagany zakup aktualizacji programu Księga Przychodów i Rozchodów Infor System Moja Firma co 18 miesięcy