Kadry i Płace DGCS System MOJA FIRMA

Grupa:

Programy do obsługi firm

Producent:

dGCS BIZNESMEN Sp. z o.o.

Kadry i Płace Infor System MOJA FIRMA do 10 pracowników to program płacowo-kadrowy, wspomagający pracę działów rachuby płac w małych firmach. Ułatwia rejestrowanie danych kadrowych pracownika, naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji oraz rozliczanie z ZUS i US. Współpracuje z programem Płatnik. Uwzględnia wymogi zreformowanych przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych. Importuje podstawowe dane z programu Płatnik, Płace DOS (dGCS S.A.) oraz poprzez plik xls o określonym formacie. Może pracować na różnych systemach operacyjnych: Windows, Linux oraz Unix.

KADRY
• sporządzanie wszystkich niezbędnych formularzy kadrowych między innymi: umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy,
• rejestracja danych kadrowych dotycząca 10-pracowników,
• podział pracowników na grupy oraz działy,
• ewidencja dni zasiłkowych. Możliwość edycji, określania limitów oraz automatyczna kontrola wykorzystania tych limitów,
• ewidencja wykształcenia - uczelni/kursów/szkoleń odbytych przez pracowników z uwzględnieniem lat do urlopów oraz GUS'u,
• ewidencja członków rodziny pracownika,
• prowadzenie historii zatrudnienia pracowników w poprzednich zakładach pracy,
• ścieżka kariery pracownika w firmie,
• automatyczne oraz konfigurowalne proponowanie wpisów do ewidencji przebiegu kariery w firmie podczas zmian w kartotece pracowników,
• rozszerzenie aktualnego kontekstu pracy o domyślnego/aktywnego pracownika,
• ewidencja urlopów,
• odnotowywanie czasu pracy (metoda uproszczona - wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc)
• import danych dotyczących czasu pracy z pliku typu Excel'a
• obsługa załączników (możliwość podłączenia elektronicznych dokumentów, plików graficznych zeskanowanych dokumentów itp.).

PŁACE
• naliczanie wynagrodzeń dla 10-pracowników (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy, trzynastki, premie),
• wyliczanie składek ZUS oraz podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• rozliczanie urlopów, staży i zasiłków,
• tworzenie kilku rodzajów list płac oraz dowolnych okresów rozliczeniowych,
• sporządzanie kilku list płac w jednym miesiącu,
• automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu do następnych okresów,
• próbne przeliczanie listy dowolnym pracownikom bez konieczności wykonywania pełnych obliczeń,
• rozliczanie umów cywilno-prawnych,
• przesyła deklaracje i zgłoszenia ZUS do programu Płatnik,
• drukowanie zaświadczeń o zarobkach,
• definiowanie kalendarza dni wolnych i świąt,
• sporządza deklaracje: PIT-11, PIT-4, PIT-40, PIT-4R.

E-DEKLARACJE
•wysłanie bezpośrednio z programu e-deklaracji do Urzędu Skarbowego,
•wysyłanie najpopularniejszych e-deklaracji: VAT 7, VAT 7k, VAT 7d, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikiem ORD-ZU (przyczyna korekty), VAT-UE, VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikami VAT-ZZ i VAT-ZT (dotyczące zwrotu podatku) PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-11 i PIT-40 wraz z załącznikiem PIT-R,
•zawiera kartotekę e-deklaracji,
•umożliwia otrzymywanie i przechowywanie potwierdzeń przyjęcia deklaracji przez US,
•posiada sprawdzone certyfikaty: UNIZETO CERTUM, Stowarzyszenie PEMI, POLCERT, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Sigillum,
•współpracuje ze wszystkimi programami księgowymi Infor System.
Cena:
Brutto:
199.00 zł
Wymagania sprzętowe:
Wymagania systemowe:
•Procesor: minimum 1,5 GH
•Pamięć: 512 MB RAM
•Dysk: 500 MB
•System operacyjny: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8,
•serwer baz danych Firebird 2.0.xx dostarczany wraz z programem.