PLANISTA

Grupa:

Programy do harmonogramowania

Producent:

Programowanie Maszyn Cyfrowych Piotr Chyliński

Program PLANISTA przeznaczony jest do sporządzania harmonogramów, planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć oraz do ewidencji i kontroli zużycia materiałów, kosztów robocizny i sprzętu na budowie. Jest prosty i wygodny w obsłudze. Przy sporządzaniu harmonogramów można posłużyć się w całości lub częściowo metodą analizy sieciowej, zwaną popularnie metodą PERT. Metoda ta pozwala na wyznaczenie minimalnego czasu przedsięwzięcia, wskazanie ścieżki krytycznej i wyznaczenie rezerw czasu dla każdej czynności.

Planista pozwala na pełniejsze planowanie z użyciem dodatkowych narzędzi, m.in. takich jak filtrowanie i sortowanie harmonogramów, czy analizę kosztów robocizny. Dodatkowo wyposażony jest w trzy moduły: Ewidencję postępu robót, Obrót Finansowy oraz Wykresy.

Dla tych czynności, które nie zostały ujęte w siatkę zależności ekran posłużyć może za kartkę papieru, na której za pomocą kursora narysować można odpowiednie belki harmonogramu. Przy wykonywaniu harmonogramów można wykorzystać opisy robót zawartych w kosztorysach. Program PLANISTA potrafi odczytać nazwy pozycji kosztorysowych, obmiary, ilości i ceny wszystkich nakładów, a także umożliwia odwzorowanie narzutów zawartych w kosztorysie.

Posłużenie się danymi kosztorysowymi pozwala wyznaczyć czasy trwania czynności w oparciu o normy roboczogodzin. Dokonuje się tego poprzez określenie ilości zmian, a następnie ilości godzin i ilości pracowników na każdej zmianie. Przy czym, wszystkie dane wyliczane automatycznie można zmienić ręcznie.

Harmonogram automatycznie generuje następujące plany w układzie dziennym lub miesięcznym:
-zapotrzebowania dla wszystkich nakładów rzeczowych z kosztorysu,
-zatrudnienia,
-zapotrzebowania na środki finansowe.

W programie można zdefiniować różne kalendarze uwzględniające dni wolne od pracy i przydzielać je poszczególnym czynnościom.
Program daje możliwość łączenia się z pocztą elektroniczną i przesyłania sporządzonych harmonogramów.

Najważniejsze funkcje programu:
- modelowanie kosztów związanych z czasem, np. kosztów, kar umownych;
- sortowanie i filtrowanie czynności na ekranie z harmonogramem i na wydrukach wg różnych kryteriów w zdefiniowany przez siebie sposób;
- współpracuje z wieloma programami do kosztorysowania, odczytuje nazwy pozycji kosztorysowych, obmiary, ilości oraz ceny wszystkich nakładów;
- przesyłanie do Excela zestawień miesięcznych dla nakładów rzeczowych lub wartości finansowych;
- porównywanie rzeczywistych kosztów robocizny z przewidywanymi w kosztorysie;
- automatyczne sporządzanie planów w układzie dziennym lub miesięcznym;
przy wykorzystaniu analizy sieciowej (wbudowanej w program) możliwe jest zbudowanie siatki zależności ułatwiającej skontrolowanie logiki układu całego przedsięwzięcia, następstw i równoległości działań; wyznaczanie minimalnego czasu trwania przedsięwzięcia, ścieżki krytycznej i rezerw czasu dla poszczególnych czynności;
- poprzez wykorzystanie czynności hamakowych istnieje możliwość odwzorowania kosztów związanych z czasem, takich jak kary umowne, dzierżawy czy przestoje.