ArCADia Termo STD 6

Grupa:

Programy dla elektroenergetyków

Producent:

INTERSOFT

ArCAdia-TERMO STD to program przeznaczony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej każdego rodzaju budynków (także budynków wielofunkcyjnych) i lokali mieszkalnych, do obliczeń zapotrzebowania na moc i ciepło w budynku. Program przeznaczony jest przede wszystkim dla certyfikatorów mającymi zamiar wykonywać świadectwa zarówno budynków (lokali) mieszkalnych jaki użyteczności publicznej i przemysłowych. Jest to wersja zawierająca również obliczenia chłodu i oświetlenia.

ArCAdia-TERMO STD możliwości:
•Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego (bez oświetlenia i chłodu).
•Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej (bez ograniczeń) dowolnego budynku i lokalu mieszkalnego.
•Obliczanie świadectwa energetycznego wg WT 2008 i WT 2014 i wg rozp. MIiR z dn. 6.11.2008 r. i 3.06.2014 r.
•Obliczanie świadectwa dla budynku wielofunkcyjnego EPm.
•Obliczanie emisji CO2 i wskaźnika UOZE.
•Obliczanie parametrów przegród niejednorodnych.
•Obliczanie współczynnika przenikania U okien na podstawie PN-EN ISO 10077: 2007.
•Obliczanie współczynnika btr i temperatury stref nieogrzewanych na podstawie PN-EN ISO 13789: 2008.
•Definiowanie wielu źródeł dla systemów ogrzewania i c.w.u.
•Praca grupowa - import zdefiniowanych stref cieplnych i struktury budynku.
•Automatyczne obliczanie mostków cieplnych.
•Podgląd wartości EP podczas obliczeń.
•Zapis zdefiniowanych danych adresowych, przegród, źródeł ciepła.
•Automatyczne sprawdzanie aktualizacji.
•Kalkulator do obliczeń powierzchni i objętości, funkcja Cofnij, Powtórz, kopia zapasowa.
•Edycja bazy meteorologicznej i aktynometrycznej.
•Obliczenia strat ciepła z wykorzystaniem struktury budynku.
•Generowanie stref cieplnych na postawie temperatur i funkcji budynku.
•Zestawienie systemów wentylacji w budynku.
•Współpraca z programami: AutoCAD (32-bit), ArCADia-INTELLICAD, ArCADia-START.
•Automatyczne obliczanie mostków na podstawie projektu budynku stworzonego w programie ArCADia-ARCHITEKTURA.
•Możliwość definiowania EPH+W, ∆EPc, ∆EPL i Umax
•Obliczenia wentylacji mieszanej.
•Obliczanie współczynnika btr i temperatury stref niechłodzonych na podstawie PN-EN ISO 13789: 2008.
•Definiowanie wielu źródeł dla systemów chłodu i oświetlenia.
•Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na chłód wg PN-EN ISO 13790:2009.
•Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla instalacji oświetlenia wg PN-EN 15193:201.
Cena:
Brutto:
959.40 zł