e-bistyp Maszyny i Urządzenia - dostęp roczny

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

Wolters Kluwer

e-Bistyp Maszyny i urządzenia to wersja on-line Cennika maszyn i urządzeń, zawierające wszystkie informacje zawarte w drukowanej wersji cennika, poszerzona o archiwum danych, z możliwością intuicyjnego wyszukiwania on-line.

Przeglądarka umożliwia wyszukiwanie cen maszyn i urządzeń nowych i używanych. Wyszczególnione ceny podane są zarówno w polskich złotówkach jak i w euro. Program ten pozwala na wyszukiwanie danego produktu wg: nazwy/producenta, opisu/typu, modelu, symbolu klasyfikacji.

Zawarte w nim pozycje wyszukane są ze wszystkich gałęzi przemysłowych, począwszy od kotłów poprzez tabor naziemny i lotniczy, po urządzenia medyczne.

e-Bistyp Maszyny i urządzenia zawiera ceny maszyn i urządzeń dla następujących grup, zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych:
•3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
•4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓŁNEGO ZASTOSOWANIA
•5 SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
•6 URZĄDZENIA TECHNICZNE
•7 ŚRODKI TRANSPORTU
•8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Obejmuje podstawowe parametry techniczne każdej pozycji oraz dane producenta.
Wartość rzeczywistą wycenianych maszyn i urządzeń oblicza się odejmując od ceny nowej maszyny lub urządzenia podanej w cenniku, wartość zużycia powstałego w okresie eksploatacji wraz z uwzględnieniem postępu technicznego i rozwiązaniami technologicznymi.

Stan techniczny wycenianych maszyn i urządzeń oraz stopień ich zużycia określa rzeczoznawca.
Baza on-line katalogu e-Bistyp Maszyny i urządzenia jest sukcesywnie rozszerzana o nowe wskaźniki cen.

Dzięki wersji on line możliwy jest dostęp do bazy w każdym miejscu i czasie. Nawet czasowy bark dostępu do Internetu nie uniemożliwia korzystania z produktu, ponieważ możliwy jest eksport danych cenowych na dysk komputera i zasilenie nimi programu do kosztorysowania.

Cennik współpracuje z najpopularniejszymi programami do kosztorysowania jak np. CENINVEST, EDBUD, FOBOS WKI, KOSZT_KD, NORMA, RODOS, SEKO, WINDUB, ZUZIA.
Cena:
Brutto:
575.64 zł