Oprogramowanie dla budownictwa, programy do kosztorysowania, projektowania ... 

Orgbud ceny materiałów i sprzętu ICCP - płyta CD 3 kw 2017

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

ORGBUD-SERWIS

Informacyjny Zestaw Cen Czynników Produkcji Budowlanej dostarcza informacji o wysokości aktualnych, rynkowych stawek i cen czynników produkcji występujących w kosztorysowaniu robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych.

ICCP zawiera:
1. Ceny materiałów, najmu i pracy sprzętu, stawki kosztów jednorazowych sprzętu oraz kosztorysowe stawki robocizny z notowań rynkowych,
- średnie w skali kraju ceny materiałów z kosztami zakupu oraz średnie i minimalne ceny materiałów bez kosztów zakupu,
- średnie oraz minimalne i maksymalne ceny pracy sprzętu zawierające przeciętne wartości kosztów jednorazowych oraz odrębnie ceny najmu i koszty jednorazowe sprzętu, bez narzutów kosztów pośrednich (Kp) i zysku (Z) wykonawców robót,
- średnie oraz minimalne i maksymalne kosztorysowe stawki robocizny, bez narzutów kosztów pośrednich (Kp) i zysku (Z) występujące w obrocie, usługach i kalkulacji cen przedsiębiorstw wykonawczych,
- Ceny materiałów, pracy i najmu sprzętu oraz kosztów jednorazowych nie zawierają podatku VAT.
2. Ceny materiałów konkretnych producentów.

Publikacja ma służyć ma przede wszystkim:
- wykonawcom robót budowlanych, jako podstawa wyceny nakładów rzeczowych w kosztorysach ofertowych i powykonawczych, opracowanych metodą szczegółową, a także jako pomoc przy wyborze dostawców i usługodawców,
- zamawiającym, względnie działającym na ich zlecenie biurom projektów za podstawę wyceny nakładów rzeczowych w kosztorysach inwestorskich zadań nie realizowanych ze środków publicznych,
- służbom inwestorskim za pomoc przy ocenie, uzgadnianiu lub weryfikacji kosztorysów przedkładanych przez wykonawców robót,
- rzeczoznawcom różnych instytucji jako pomoc przy szacowaniu kosztów robót budowlanych.

Cennik •średnie w skali kraju ceny materiałów z kosztami zakupu oraz średnie i minimalne ceny materiałów bez kosztów zakupu •średnie oraz minimalne i maksymalne ceny pracy sprzętu zawierające przeciętne wartości kosztów jednorazowych oraz odrębnie ceny najmu i koszty jednorazowe sprzętu, bez narzutów kosztów pośrednich (Kp) i zysku (Z) wykonawców robót •średnie oraz minimalne i maksymalne kosztorysowe stawki robocizny, bez narzutów kosztów pośrednich (Kp) i zysku (Z) występujące w obrocie, usługach i kalkulacji cen przedsiębiorstw wykonawczych •Ceny materiałów, pracy i najmu sprzętu oraz kosztów jednorazowych nie zawierają podatku VAT.
Cena:
Brutto:
195.00 zł