Oprogramowanie dla budownictwa, programy do kosztorysowania, projektowania ... 

ICRT Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Torowych ORGBUD 4/2017

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

ORGBUD-SERWIS

ICRT - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Torowych
Informacyjny zestaw średnich, jednostkowych cen robót torowych służyć ma:
• inwestorom z obszaru zamówień publicznych oraz spoza tego obszaru, za podstawę wyceny robót w kosztorysach inwestorskich, a także za podstawę oceny ofert składanych przez wykonawców
• jednostkom projektowania, za podstawę oceny kosztowych skutków przyjęcia określonych rozwiązań projektowych, a także za podstawę opracowania kosztorysów inwestorskich, dla zadań finansowanych ze środków publicznych oraz własnych inwestorów
• wykonawcom robót torowych, za podstawę opracowania kosztorysów ofertowych i powykonawczych metodą uproszczoną, analizy poziomu własnych kosztów produkcji w poszczególnych ich składnikach, samooceny poprawności kosztorysowania, a także za układ odniesienia niezbędny dla właściwego opracowania oferty przetargowej
• rzeczoznawcom różnych instytucji, za podstawę oszacowania kosztów robót torowych, wartości obiektów w procesach wywłaszczeń, zadań w ramach inicjatywy społecznej, itp.

Zestaw informuje o średnich krajowych cenach wykonania przez przedsiębiorstwa prywatne i państwowe najczęściej spotykanych robót torowych z zakresu budownictwa ogólnego, oraz struktury tych cen.
Cena:
Brutto:
43.00 zł