BISTYP - Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH 3 kw 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wydawnictwo zawiera największą i najbardziej aktualną bazę cen jednostkowych rynkowych. Zgodnie z nowymi przepisami eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania, baza cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen inwestycji i kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych, zarówno w ramach zamówień publicznych, jak i poza nimi.

Publikowane wskaźniki cen służą do:
- szacowania kosztów inwestycji,
- szacowania nieruchomości, szkód majątkowych,
- obliczania wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), w przypadku dofinansowania ich z budżetu państwa i ZZK dla inwestycji pozabudżetowych.
Tworzą również podstawy do opracowania i weryfikacji kosztorysów inwestorskich, ofertowych w przetargowym trybie zlecania robót oraz negocjowania cen w postępowaniu bezprzetargowym.

Wydawnictwo zawiera ceny jednostkowe rynkowe:
- robót: budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, inżynieryjnych (drogowych, sieciowych itp.);
- obiektów (z zakresu różnego rodzaju budownictwa), szczególnie przydatne jako obiekty modelowe przy szacowaniu kosztów inwestycji, sporządzaniu Zbiorczych Zestawień Kosztów (ZZK) oraz Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI);

Znajdują się w nim również wskaźniki procentowe: kosztów dokumentacji projektowej, usług związanych z budownictwem: nadzoru autorskiego, inwestorskiego, inwestora zastępczego itp. Głównym celem tych wskaźników jest zabezpieczenie w budżecie inwestycji wysokości nakładów na te elementy.

Publikacja obecnie stanowi największe i najbardziej aktualne źródło cen jednostkowych rynkowych i modelowych obiektów inwestycyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania, baza cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen inwestycji i kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych, zarówno w ramach zamówień publicznych, jak i poza nimi.
Cena:
Brutto:
232.20 zł