Oprogramowanie dla budownictwa, programy do kosztorysowania, projektowania ... 

ICRM Ceny Robót Mostowych ORGBUD 4/2017

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

ORGBUD-SERWIS

Informacyjny zestaw średnich cen robót mostowych służyć ma:
•inwestorom z obszaru zamówień publicznych oraz spoza tego obszaru, za podstawę wyceny robót rozbiórkowych i wyburzeniowych w kosztorysach inwestorskich, oceny ofert składanych przez wykonawców, a także planowania kosztów w fazie programowania inwestycji,
•jednostkom projektowania, za podstawę oceny kosztowych skutków przyjęcia określonych rozwiązań projektowych, a także za podstawę opracowania kosztorysów inwestorskich,
•wykonawcom robót mostowych, za podstawę opracowania kosztorysów ofertowych i powykonawczych metodą uproszczoną, analizy poziomu własnych kosztów produkcji w poszczególnych ich składnikach, samooceny poprawności kosztorysowania, a także za układ odniesienia niezbędny dla właściwego opracowania oferty przetargowej,
•rzeczoznawcom różnych instytucji, za podstawę oszacowania kosztów robót rozbiórkowych i wyburzeniowych, zadań w ramach inicjatywy społecznej, itp.

Zestaw podzielony jest na dwie części, z których pierwsza obejmuje ceny robót rozbiórkowych i wyburzeniowych, w większości ujętych w Katalogach Nakładów Rzeczowych - KNR nr 2-33, 2-05, 9-06, 9-11 - druga natomiast zawiera wskaźniki nakładów finansowych (kosztowo-cenowych), przypadających na jednostkę odniesienia dla zamieszczonych w niej obiektów mostowych.
Cena:
Brutto:
34.00 zł