Książka Uprawnienia Budowlane - stan prawny luty 2019 r.

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

Adam Baryłka

Książka Uprawnienia Budowlane zawiera podstawowe informacje dotyczące uprawnień budowlanych dla architektów, inżynierów i techników, których posiadanie jest niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Pytania na egzamin pisemny i ustny - 2000 pytań z odpowiedziami.

W książce przedstawiono:
•Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
•Problem zakresu uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów;
•Rodzaje i zakres uprawnień budowlanych,
•Wymagania konieczne do spełnienia dla uzyskania uprawnień budowlanych,
•Zagadnienia praktyki zawodowej,
•Opis czynności, do których uprawniają uprawnienia budowlane w określonych specjalnościach,
•Podstawowe informacje o działalności Izb Samorządu Zawodowego (IARP oraz PIIB) w zakresie nadawania uprawnień budowlanych,
•Procedury postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych,
•Zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane,
•Zagadnienie uzyskiwania specjalizacji techniczno-budowlanych.
•Przykładowe 300 pytań egzaminacyjnych na egzamin ustny.

W opracowaniu zawarto 20 rysunków i schematów obrazujących stosowane procedury postępowania.
Pytania na egzamin pisemny i ustny
Stan prawny luty 2019 r.
Autor opracowania: Adam BARYŁKA, Artur Gruszewski
Wydanie III
Cena:
Brutto:
90.00 zł