Cennik SEKOCENBUD - Informacje kwartalne RMS (IMB, IMI, IRS) na CD 1 kw 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Płyta zawiera ceny materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, ceny sprzętu oraz stawki roboczogodzin i narzutów:
- Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB
- Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME
- Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI - Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS.

Z wersji elektronicznej cennika RMS można korzystać zarówno przy użyciu dołączonej przeglądarki, jak również wczytywać ją do programów kosztorysowych (obsługujących taką możliwość). Przeglądarka cenników pozwala na różnorodną prezentację ich zawartości, jak również wyszukiwanie i filtrowanie znajdujących się tam danych.
Cennik Sekocenbud RMS można zaimportować do większości programów do kosztorysowania.

Informacje kwartalne zawierają rynkowe ceny materiałów i pracy sprzętu budowlanego, rynkowe stawki robocizny kosztorysowej w układzie branżowym i regionalnym oraz rynkowe narzuty kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku. Służą do sporządzania kosztorysów metodą szczegółową i rozliczeń w kosztorysach powykonawczych.
Informacje o cenach czynników produkcji RMS ukazują się w połowie każdego kwartału.

Cena:
Brutto:
209.00 zł