BISTYP - Katalog cen jednostkowych robót REMONTOWYCH 3 kw 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wydawnictwo zawiera największą i najbardziej aktualną bazę cen jednostkowych rynkowych. Zgodnie z nowymi przepisami eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania, baza cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen inwestycji i kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych, zarówno w ramach zamówień publicznych, jak i poza nimi.

Publikowane wskaźniki cen służą do:
- szacowania kosztów inwestycji,
- szacowania nieruchomości, szkód majątkowych,
- obliczania wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), w przypadku dofinansowania ich z budżetu państwa i ZZK dla inwestycji pozabudżetowych.
Tworzą również podstawy do opracowania i weryfikacji kosztorysów inwestorskich, ofertowych w przetargowym trybie zlecania robót oraz negocjowania cen w postępowaniu bezprzetargowym.

Wydawnictwo zawiera ceny jednostkowe rynkowe (zobacz więcej spis treści):
- robót: budowlanych (w tym PKZ), instalacyjnych: wod.-kan., co., gaz., elektrycznych, sieci zewnętrznych: wod.-kan., co, energetycznych, robót drogowych,
- modernizacji i remontów w obiektach kubaturowych.
Znajdują się w nim również wskaźniki procentowe: kosztów dokumentacji projektowej, usług związanych z budownictwem: nadzoru autorskiego, inwestorskiego, inwestora zastępczego itp. Głównym celem tych wskaźników jest zabezpieczenie w budżecie inwestycji wysokości nakładów na te elementy.

Publikacja stanowi obecnie największą i najbardziej aktualną bazę cen jednostkowych rynkowych i obiektów modelowych remontowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania, baza cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen remontów i modernizacji oraz sporządzania kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych, zarówno w ramach zamówień publicznych, jak i poza nimi.