Testy na uprawnienia budowlane - część VI w specjalności inżynieria drogowa

Grupa:

Książki, publikacje

Producent:

Adam Baryłka

Książka Testy na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieria drogowa przeznaczona jest dla osób, którzy chcą uzyskać uprawnienia budowlane, aby stać się członkami zbiorowości specjalistów inżynierów budownictwa – wykonujących samodzielne funkcje techniczne w poszczególnych specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej, mostowej, drogowej.

Wszystkie pozycje zawierają zagadnienia z zakresu wiedzy techniczno-prawnej, do znajomości, których są zobowiązane osoby zamierzające podjąć próbę zdania egzaminu pisemnego na uprawnienie budowlane.

Pytania testowe skonstruowano w konwencji trzech odpowiedzi, wśród których występuje tylko jedna właściwa odpowiedź. Poprawne odpowiedzi, dla każdego testu, wyróżniono w tabelach na końcu książki. Czytelnik może samodzielnie rozwiązywać załączone testy, dokonywać punktowej ich oceny oraz sprawdzać, czy mieści się ona w wymaganych granicach do zaliczenia testu. Zamieszczone pytania obejmują wybrane pytania publikowane na stronach internetowych PIIB, IARP oraz uzupełnione o pytania własne.

Cena:
Brutto:
50.00 zł