Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji - NOWOŚĆ

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

Adam Baryłka

Książka jest poświęcona zagadnieniom dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych przeprowadzanych w procesie ich eksploatacji.
Publikacja skierowana jest w szczególności do osób, które podejmują się dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresach określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane oraz przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także właścicieli i zarządców obiektów budowlanych zlecających dokonywanie okresowych kontroli. Pozycja może być również przydatna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych oraz wszystkich zainteresowanych praktycznymi zagadnieniami budownictwa.

W książce zawarte są:
- przepisy prawa regulujące zagadnienia kontroli obiektów budowlanych
- informacje na temat okresowych kontroli obiektów budowlanych
- wybrane problemy eksploatacyjne obiektów budowlanych
- zagadnienia kontroli obiektów budowlanych
- procedura oceny stanu konstrukcji istniejących obiektów budowlanych
- okresowe kontrole obiektów budowlanych i stałych urządzeń technicznych
- metody napraw stosowane w obiektach budowlanych
- problem odpowiedzialności związanej z okresowymi kontrolami obiektów budowlanych.

Autor w ramach wieloletniej działalności w CRB uczestniczył w dokonywaniu licznych okresowych kontroli w zakresie wielu rodzajów obiektów budowlanych oraz weryfikował kilkaset protokołów z dokonanych okresowych kontroli przez pracowników Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Z doświadczeń wyniesionych z tych działań wynika, że poważnym problemem dokonywania okresowych kontroli jest ogromne zróżnicowanie obiektów budowlanych, które są poddawane okresowym kontrolom – w zakresie czasu ich powstania, przeznaczenia, wielkości, sposobu rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego, rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego i technologii wykonania. Z uwagi na powyższe zróżnicowanie osoby podejmujące się wykonania okresowych kontroli powinny posiadać odpowiednią wiedzę techniczną dotyczącą kontrolowanego obiektu odnośnie do sposobu rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego, który jest związany z czasem jego budowy i stosowanymi w tym czasie rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi.

Autor: Adam Baryłka
Format 165x240, 592 strony, okładka miękka.
Stan prawny 2016 rok.
Cena:
Brutto:
80.00 zł