C-GEO 2013

Grupa:

Programy dla geodetów

Producent:

Softline Plus

Program C-GEO to nowoczesny, uniwersalny i popularny system wspomagający pracę geodetów i projektantów. Pierwsza wersja tego programu pojawiła się w 1994 roku i od tego czasu zgodnie z wymaganiami użytkowników stale się rozwija, dając coraz większe możliwości za stałą cenę.

Obecnie, pracuje przy jego pomocy ponad 5000 użytkowników. Program jest stale aktualizowany poprzez własny serwis www. Firma zapewnia wsparcie techniczne użytkownikom programu, umożliwia także szkolenia w zakresie obsługi C-GEO.

C-GEO jest zgodne z rozporządzeniami MAiC:
- w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych... (z 9 listopada 2011 r.),
- o mapie zasadniczej, GESUT, BDOT500 (z 21 marca 2013 r.),
Instrukcjami branżowymi:
- instrukcją geodezyjną K1 z 1998 r, oraz innymi instrukcjami GUGiK dotyczącymi geodezji,
- kolejową instrukcją D-19 o organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej Zarządu PKP.

Cechy programu C-GEO:
1. Współpraca z tachimetrami, niwelatorami kodowymi i rejestratorami w przetwarzaniu danych terenowych. Na liście obsługiwanych tachimetrów są wszystkie dostępne w Polsce (np. FOOIF, Geodimetr, GeoMAX, Hi-Target, Leica, Nikon, Sokkia, South, Stonex, Topcon, Trimble, Pentax, Zeiss i inne). Program odczytuje też dane z niwelatorów kodowych Leica NA, Sprinter, Sokkia SDL, Topcon DL, Trimble DiNi.

2. Rozwiązywanie najważniejszych zadań obliczeniowych spotykanych w geodezji : niwelacja techniczna, precyzyjna), tachimetria, wcięcia (kątowe, liniowe, wstecz, przestrzenne, z wyrównaniem, kombinowane), przecięcia (prostych, prostych z okręgiem, itp.), powierzchnie działek i użytków, rozliczanie użytków w działkach, podziały działek na zadaną powierzchnię, ciągi poligonowe, domiary, rzutowanie, obliczenia biegunowe, tyczenie biegunowe, dzienniki kątów/boków/kierunków, transformacje współrzędnych Helmerta/afiniczna, między układami WGS/65/2000/92/lokalnymi), regulacja jezdni suwnic. Wbudowany edytor raportów umożliwia między innymi wybieranie do wydruku lub eksportu określonych wyników obliczeń (np. tylko Tachimetrii, wykonanej w określonym dniu).

3. Nieograniczona baza współrzędnych geodezyjnych (z bazą szkiców geodezyjnych), która może być dowolnie kształtowana przez użytkownika (np. przez dodawanie nowych pól do bazy danych). Użytkownik może korzystać z tabeli kodów zgodnej z rozporządzeniem o mapie zasadniczej, GESUT, BDOT500 (z 21 marca 2013 r.), instrukcją K1'98, kolejową instrukcją D-19, lub definiować własne zestawy kodów. Na bazie można wykonywać kilkadziesiąt różnych operacji przetwarzania danych (np. przesiewanie punktów i sortowanie według zadanych kryteriów, renumeracja, wyszukiwanie punktów bliskich, transformacje, zaznaczanie, itp.). Współrzędne mogą być importowane z różnych formatów (tekstowych, GeoInfo, EwMapa, itd.). Baza jest ściśle powiązana z mapą – a więc nowy punkt w bazie trafia też na mapę i odwrotnie. Z punktów w bazie może także być utworzone np. stanowisko tachimetryczne – czyli zadanie odwrotne do wyznaczenia współrzędnych z obserwacji tachimetrycznych.

4. Zintegrowana mapa numeryczna z bazą współrzędnych i modułami obliczeniowymi : - mapa (treść wektorowa i rastrowa) zgodna jest z rozporządzeniem o mapie zasadniczej, instrukcją K1, oraz np. z GeoInfo, - umożliwia umieszczenie w podkładzie skalibrowanych map rastrowych do wektoryzacji ,
Cena:
Brutto:
1476.00 zł
Do pobrania:
Ekrany programu:

Wymagania sprzętowe:
Program pracuje pod Windows XP/VISTA/7/8(32,64)/Linux. Minimalne wymagania sprzętowe Pentium IV, 2 Gb RAM, Karta grafiki 512 Mb ram, 1 GB wolnego na twardym dysku na program