KNNR 1 Roboty ziemne - Wacetob

Grupa:

Katalogi norm

Producent:

WACETOB Sp. z o.o.

Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych Katalog KNNR nr 1 ROBOTY ZIEMNE.
Do sporządzania kosztorysów inwestorskich metodą szczegółową.
Rozdział 01: Roboty przygotowawcze
Rozdział 02: Roboty zimne zmechanizowane
Rozdział 03: Ręczne roboty ziemne
Rozdział 04: Roboty o charakterze branżowym
Rozdział 05: Roboty wykończeniowe i towarzyszące
Rozdział 06: Odwodnienie wykopów
Cena:
Brutto:
61.00 zł