KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne - Wacetob

Grupa:

Katalogi norm

Producent:

WACETOB Sp. z o.o.

Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych Katalog KNNR nr 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne.
Do sporządzania kosztorysów inwestorskich metodą szczegółową.

Część I: Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania, kotłownie i węzły cieplne
Rozdział 01: Instalacje wodociągowe
Rozdział 02: Instalacje kanalizacyjne
Rozdział 03: Instalacje gazowe
Rozdział 04: Instalacje centralnego ogrzewania
Rozdział 05: Kotłownie i węzły cieplne

Część II: Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne
Rozdział 10. Sieci wodociągowe
Rozdział 11: Uzbrojenie sieci wodociągowych
Rozdział 12: Przekraczanie przeszkód terenowych
Rozdział 13. Kanały rurowe
Rozdział 14: Elementy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Rozdział 15: Izolacje
Rozdział 16: Próby szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Rozdział 17: Podłączenie instalacji wewnętrznych do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Część III: Zewnętrzne sieci cieplne
Rozdział 20: Konstrukcje budowlane sieci cieplnych
Rozdział 21: Rurociągi sieci cieplnych
Rozdział 22: Armatura sieci cieplnych
Rozdział 23: Rurociągi sieci cieplnych z rur preizolowanych
Cena:
Brutto:
79.00 zł