KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne - Wacetob

Grupa:

Katalogi norm

Producent:

WACETOB Sp. z o.o.

Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych Katalog KNNR nr 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne.
Do sporządzania kosztorysów inwestorskich metodą szczegółową.

Rozdział 01: Układanie rur i listew elektroinstalacyjnych
Rozdział 02: Układanie przewodów izolowanych
Rozdział 03: Montaż osprzętu instalacyjnego
Rozdział 04: Urządzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napięcia
Rozdział 05: Oprawy oświetleniowe
Rozdział 06: Instalacje odgromowe, uziemień i przewodów wyrównawczych
Rozdział 07: Elektroenergetyczne linie kablowe
Rozdział 08: Przyłącza napowietrzne
Rozdział 09: Linie napowietrzne niskiego napięcia
Rozdział 10: Linie oświetlenia zewnętrznego, sygnalizacja uliczna, znaki drogowe
Rozdział 11: Konstrukcje wsporcze
Rozdział 12: Prace uzupełniające
Rozdział 13: Badania odbiorcze, pomiary
Rozdział 14: Linie napowietrzne średniego napięcia i słupowe stacje transformatorowe
Cena:
Brutto:
66.00 zł