KNNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych - Wacetob

Grupa:

Katalogi norm

Producent:

WACETOB Sp. z o.o.

Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych Katalog KNNR nr 5 ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I SIECI ZEWNĘTRZNYCH.
Do sporządzania kosztorysów inwestorskich metodą szczegółową.

Rozdział 01: Złącza kablowe i napowietrzne
Rozdział 02: Tablice, rozdzielnice i aparaty elektryczne
Rozdział 03: Przewody i linie zasilające
Rozdział 04: Osprzęt instalacyjny
Rozdział 05: Oprawy oświetleniowe
Rozdział 06: Instalacje odgromowe i przewody wyrównawcze
Rozdział 07: Przyłącza napowietrzne
Rozdział 08: Kable energetyczne
Rozdział 09: Linie napowietrzne niskiego napięcia
Rozdział 10: Oświetlenie zewnętrzne
Rozdział 11: Prace uzupełniające
Rozdział 12: Badania i spradzenia stanu technicznego instalacji elektrycznych
Rozdział 13: Linie napowietrzne średniego napięcia
Cena:
Brutto:
45.00 zł