Biuletyn cen ubezpieczeniowych BCU 2 półrocze 2018

Grupa:

Cenniki, biuletyny cen

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Ubezpieczenia - Odszkodowania Klęski żywiołowe
To wszystko znajdziesz w Biuletynie Cen Ubezpieczeniowych BCU na II półrocze 2018 r.
Biuletyn przeznaczony jest głównie dla osób i firm, zajmujących się prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej.

Może być również wykorzystywany przez inwestorów publicznych, rzeczoznawców majątkowych, właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych dotkniętych różnego rodzaju szkodami, a także przez firmy budowlane uczestniczące w procesie likwidacji szkód budowlanych. Zawiera kompleksowy zestaw informacji związanych z wyceną robót występujących podczas różnego rodzaju szkód. Przydatny jest zwłaszcza podczas kataklizmów i związanych z nimi szkód masowych.
Wydawnictwo Biuletyn cen ubezpieczeniowych BCU zawiera ceny robót i wskaźniki cenowe na różnym poziomie scalenia (agregacji), zestawione w działach:
- Roboty przygotowawcze,
- Odbudowa – roboty, elementy i części obiektów budowlanych (bez kosztów robót rozbiórkowych),
- Kompleksowa likwidacja skutków klęsk żywiołowych (w zakresie robót budowlanych),
- Ceny jednostkowe (wskaźniki) obiektów (bez kosztów inwestycyjnych dodatkowych).
Cena:
Brutto:
66.00 zł