Podejście kosztowe w wycenie nieruchomości - metodologia, zużycie obiektów, przykłady

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

WACETOB Sp. z o.o.

W wydawnictwie Podejście kosztowe w wycenie nieruchomości zebrano informacje dotyczące wycen nieruchomości w podejściu kosztowym metodą kosztów odtworzenia, techniką elementów scalonych, techniką szczegółową oraz techniką wskaźnikową, a także informacje związane z ustaleniem stopnia zużycia obiektów budowlanych dla potrzeb szacowania wartości nieruchomości.

Znajdą tu Państwo merytoryczne informacje dotyczące metodologii i technik obliczeń w tym szczególnym podejściu oraz cztery przykładowe operaty szacunkowe.
Opracowanie zostało oparte na obowiązujących aktach prawnych, których obszerne fragmenty przytoczono w części ogólnej, jak również w przykładach wycen oraz Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny.

Wydanie III uwzględnia zmiany związane z wyłączeniem ze składu Powszechny Krajowych Zasad Wyceny standardu KSWP 1 i 3.

Spis treści:
- Podstawy formalno-prawne określania wartości odtworzeniowej
- Podstawowe wzory
- Określanie kosztów odtworzenia techniką elementów scalonych
- Określanie kosztów odtworzenia techniką szczegółową
- Określanie kosztów odtworzenia techniką wskaźnikową
- Określanie kosztów dodatkowych
- Określanie stopnia zużycia obiektów budowlanych
- Przykłady wycen nieruchomości w podejściu kosztowym:
◾ metoda kosztów odtworzenia, technika elementów scalonych
◾ metoda kosztów odtworzenia, technika szczegółowa
◾ metoda kosztów odtworzenia, technika wskaźnikowa
◾ metoda kosztów odtworzenia, technika elementów scalonych lub wskaźnikowa.
Wydanie: Wydanie III uaktualnione i rozszerzone, marzec 2015 r.
Autor: red. Urszula Wiśniewska

Format – A5 – 176 stron,
Okładka miękka foliowana
Cena:
Brutto:
56.00 zł