Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków - wydanie 2015 rok - NOWOŚĆ

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

KaBe

Książka badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków przeznaczona jest dla elektryków wykonujących prace kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz dla elektryków przygotowujących się do egzaminu kwalifikacyjnego w tym zakresie.
Książka ta przeznaczona jest również dla osób dozoru, uczestniczących w sprawdzeniach odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych.

Książka zawiera między innymi:

• opisy przyrządów i metod pomiarowych
• wzory i sposoby sporządzania protokołów z pomiarów
• informacje na temat ochrony przeciwporażeniowej
• regulacje prawne.

Książka ułatwia zdanie egzaminu wymaganego od osób wykonujących pomiary. Zawartość książki:
Wstęp
1. Zasady wykonywania sprawdzeń urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia
2. Zasady bezpiecznego wykonywania prac kontrolno-pomiarowych
3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV
4. Metody i przyrządy pomiarowe stosowane w badaniach odbiorczych i eksploatacyjnych urządzeń elektroenergetycznych i środków ochrony przeciwporażeniowej
5. Czasokresy wykonywania okresowych badań i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych
6. Badanie środków ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV
7. Sprawdzanie instalacji i urządzeń elektrycznych
8. Wzory protokołów z pomiarów
Literatura
Akty prawne
Normy
Publikacje

Wydanie czwarte, 2015 r.
Format A5, s. 360
Okładka kartonowa, kolorowa
Cena:
Brutto:
62.00 zł