Kosztorysowanie w Budownictwie - Tadeusz Laurowski, wyd. II 2015 r. - NOWOŚĆ

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

KaBe

W książce omówiono zasady sporządzania kosztorysów jako elementu procesu inwestycyjnego oraz obszernie omówiono sam proces inwestycyjny z uwzględnieniem tekstu jednolitego ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.
Książka jest przeznaczona dla osób uczestniczących w kursach z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, jak i dla osób z wykształceniem budowlanym chcących odświeżyć wiedzę w tym zakresie nabytą w trakcie nauki zawodu w szkole.

Spis Treści
1. Rodzaje kosztorysów
2. Rodzaje kalkulacji kosztorysowej
3. Przedmiot zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych
4. Wartość zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych
5. Baz Baza normatywna
6. Baza cenowa
7. Wynagrodzenie w umowach o roboty budowlane
8. Komputerowe wspomagania kosztorysowania
9. Proces inwestycyjny
10. Analiza kosztów w procesie inwestycyjnym
11. Zlecanie robót budowlanych
12. Podstawy prawne
13. Załączniki

Autor: Laurowski T.
Oprawa: broszura
Rok wydania: 2015
Format: A-5
Stron: 167
Cena:
Brutto:
47.00 zł