BHP na Budowie, T.Laurowski, wyd. 2016 r.

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

KaBe

W książce BHP na Budowie opisano szczegółowo zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy występujące na budowach. Omówiono potencjalne zagrożenia oraz wymagania dotyczące zasad i przepisów obowiązujących w toku realizacji procesu budowlanego.
Książka adresowana jest do osób sprawujących funkcje dozoru i nadzoru, a w szczególności do brygadzistów, mistrzów, kierowników budów i inspektorów nadzoru.
W niniejszym drugim wydaniu uwzględniono stan prawny obowiązujący w dniu 30.11.2015 r.

Wydanie drugie, 2016 r.
Format A5, s. 162
Okładka kartonowa, kolorowa

Spis treści
1. Wstęp
2. Plac budowy
3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego w zakresie bhp
4. Koordynator do spraw bezpieczeństwa pracy na budowie
5. Maszyny do robót budowlanych
6. Maszyny ręczne w budownictwie
7. Roboty budowlane wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych
8. Drabiny w budownictwie
9. Rusztowania
10. Bezpieczeństwo pracy przy wykonywaniu podstawowych robót budowlanych
11. Ochrona zdrowia pracowników w środowisku pracy w budownictwie
12. Wypadki w budownictwie
13. Zasady dokonywania samokontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie
14. Ryzyko zawodowe
15. Przykładowe listy kontrolne
Literatura
Cena:
Brutto:
42.00 zł