Rusztowania w budownictwie. Budowa i eksploatacja, K. Wysocki, wyd. 2012 - NOWOŚĆ !

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

KaBe

Książka Rusztowania w budownictwie jest adresowana do osób, które w swojej praktyce zawodowej mają lub będą mieć do czynienia z rusztowaniami. Może ona służyć doświadczonym monterom, jak również być dodatkową pomocą dydaktyczną z przedmiotów zawodowych dla uczniów szkół budowlanych.
Publikacja zawiera niezbędne informacje na temat budowy i eksploatacji rusztowań.

Wydanie pierwsze, 2012 r.
Format A5, s. 142
Okładka kartonowa, kolorowa

Spis treści:
Wstęp
1. Rola i znaczenie rusztowań w robotach budowlanych
2. Definicje i konstrukcja rusztowań
3. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji rusztowań
4. Montaż i demontaż rusztowań
5. Eksploatacja rusztowań
6. Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach
7. Przykłady zastosowań rusztowań
Wykaz literatury i norm
Cena:
Brutto:
34.00 zł