Eurokody konstrukcyjne Poradnik projektanta, wykonawcy i inspektora nadzoru

Grupa:

Programy wspomagające projektowanie

Producent:

Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Każdy kraj będący w UE zobowiązany jest stosować normy europejskie. Eurokody to najbardziej aktualny zestaw norm do projektowania obiektów budowlanych. Z dniem 31 marca 2010 r. część Polskich Norm dotyczącą projektowania budynków i budowli została wycofana i zastąpiona odpowiednimi Eurokodami.

Przewiduje się, że w najbliższym czasie zostaną wycofane wszystkie normy PN-B, które będą z nimi sprzeczne. Jednak projektowanie według nowych norm może sprawiać problemy, z uwagi na ich objętość i skomplikowane zapisy. Dlatego przygotowaliśmy publikację, która pomoże przyswoić wiedzę na temat projektowania obiektów i konstrukcji budowlanych według Norm Europejskich.
Zawiera omówienie:
• Eurokodu 0 (Podstawy projektowania konstrukcji)
• Eurokodu 2 (Projektowanie konstrukcji z betonu).

Korzyści:
• Szereg obliczeń, schematów i przejrzystych tabel ułatwiających projektowanie
• Materiały oparte na najnowszych informacjach
• Praktyczne przykłady obliczeń w Excelu
• Szybkie dotarcie do szukanych informacji dzięki wygodnej wyszukiwarce
• Możliwość drukowania wybranych rozdziałów.

Spis treści
Eurokod 0
1. Wstęp
2. Zakres i założenia normy
3. Podstawy analizy niezawodności
4. Wymagania
5. Podstawy obliczeń stanów granicznych
6. Zmienne podstawowe
7. Analiza konstrukcji
8. Sprawdzanie stanów granicznych metodą współczynników częściowych
9. Stany graniczne nośności
10. Stany graniczne użytkowalności
11. Projektowanie wspomagane badaniami

Eurokod 2
1. Eurokod 2 - ogólna charakterystyka
2. Zasady projektowania
3. Analiza konstrukcji
4. Projektowanie belek
5. Płyty
6. Słupy
Cena:
Brutto:
244.77 zł