Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach - NOWOŚĆ !

Grupa:

Książki, publikacje

Producent:

KaBe

Książka Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach jest przenaczona dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji E i dozoru D, i zawiera wiadomości wymagane na egzaminie kwalifikacyjnym.

Książka stanowi bardzo cenną pomoc edukacyjną pozwalającą poszerzyć wiedzę osobom ubiegającym się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru.

- Wydanie szóste, 2014 r.
- Format B5, s. 491,
- Zawiera 952 pytania i odpowiedzi
- Okładka kartonowa, kolorowa.

Spis treści
Wstęp
1. ZARYS WIADOMOŚCI Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI
2. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM W URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 kV
3. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W INSTALACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA (POWYŻEJ 1 kV)
4. BUDOWA I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
5. OGÓLNE ZASADY RACJONALNEJ GOSPODARKI ELEKTROENERGETYGZNEJ
6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
7. ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH
8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
9. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY RATOWANIU OSÓB PORAŻONYCH PRĄDEM ELEKTRYCZNYM I POPARZONYCH
Akty prawne
Normy
Literatura
Cena:
Brutto:
76.00 zł