Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji gazowych

Grupa:

Książki, publikacje

Producent:

KaBe

Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji gazowych.
W książce przedstawiono w formie pytań i odpowiedzi podstawowe wiadomości o gazach i paliwach gazowych oraz zasady budowy, działania i eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych. Również w takiej formie podano wybrane fragmenty prawa energetycznego i przepisów wykonawczych, przepisów bhp, ppoż. oraz przepisów o dozorze technicznym.

Książka przeznaczona jest dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii E, uprawniającego do eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych gazowych (3. grupa). Może być też wykorzystana przez osoby ubiegające się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii D (dozór nad eksploatacją).
Stan prawny – czerwiec 2015 r.

rok wydania: 2015, wydanie piąte
ilość stron: 378
format: A5
oprawa: miękka

Spis treści
Wstęp
1. Prawo energetyczne i przepisy wykonawcze
2. Podstawowe wiadomości o paliwach gazowych
3. Otrzymywanie paliw gazowych
4. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych
5. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych
6. Sieci, instalacje i urządzenia gazowe
7. Instalacje na gaz płynny
8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych
9. Kotły opalane paliwem gazowym
10. Turbiny gazowe
11. Aparatura kontrolno-pomiarowa
12. Bezpieczeństwo i higiena pracy
13. Ochrona przeciwpożarowa
14. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
Literatura, normy i akty prawne
Cena:
Brutto:
62.00 zł