Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

KaBe

Książka Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych zawiera przedstawione w formie pytań i odpowiedzi wybrane fragmenty prawa energetycznego i przepisów wykonawczych, przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów o dozorze technicznym. W takiej też formie przedstawiono wybrane wiadomośći z techniki cieplnej, a także zasady budowy, działania i eksploatacji urządzeń i instalacji cieplnych.
Książka przeznaczona jest jako pomoc dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii E, uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (2 grupa) w zakresie obsługi. Może też być pomocna osobom ubiegającym się o świadectwo kwalifikacyjne kategorii D.

rok wydania: 2016, wydanie czwarte uzupełnione
ilość stron: 369
ISBN: 978-83-65382-01-6
format: A5
oprawa: okładka kartonowa, kolorowa

Spis treści
Wstęp

Część 1
1. Prawo energetyczne i przepisy wykonawcze
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa
3. Przepisy o dozorze technicznym
4. Wybrane wiadomości z techniki cieplnej
5. Materiały i armatura
6. Woda w gospodarce cieplnej

Część 2
7. Kotły parowe i wodne
8. Sieci i instalacje cieplne
9. Turbiny parowe i wodne
10. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody
11. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze
12. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy
13. Sprężarki i instalacje sprężonego powietrza
14. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw
15. Piece przemysłowe
16. Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
Literatura
Cena:
Brutto:
57.00 zł