Instalacje ekologiczne w budownictwie mieszkaniowym

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

KaBe

W książce przedstawiono wiadomości dotyczące instalacji ekologicznych stosowanych w budynkach mieszkalnych w celu obniżenia ich energochłonności, zużycia wody wodociągowej oraz zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Rozwiązania te stanowią alternatywę dla tradycyjnych instalacji sanitarnych lub ich uzupełnienie. Zaprezentowane instalacje wykorzystują niekonwencjonalne źródła wody i energii oraz systemy zagospodarowania wód opadowych i ścieków bytowo-gospodarczych. Adresatami książki są projektanci, eksploatatorzy instalacji sanitarnych, jak również studenci kierunków technicznych.

Wydanie pierwsze, 2016 r.
Format B5, s. 340
Okładka kartonowa, kolorowa

Spis treści:
1. Wstęp
2. Kolektory słoneczne
3. Ogniwa fotowoltaiczne
4. Instalacje z pompami ciepła
5. Odzysk ciepła ze ścieków w instalacjach kanalizacyjnych
6. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
7. Gospodarcze wykorzystanie wody deszczowej
8. Zagospodarowanie wód opadowych
Literatura
Cena:
Brutto:
67.00 zł