Pakiet programów Edbud + PDF Kosztorys + cennik e-bistyp Materiały

Grupa:

Programy do kosztorysowania i wspomagające

Producent:

MTM Digital

Pakiet obejmuje komplet programów Edbud (Kosztorys, Szkic, Przedmiar, Faktura, Kontakt, Archiwum) + PDF Kosztorys + kwartalny cennik e-bistyp Materiały.

Pakiet EDBUD jest w pełni profesjonalnym programem, działającym na platformie MS Windows. Dzięki kompatybilności z aplikacjami MS Office oraz programami do harmonogramowania i zarządzania przedsięwzięciami (Planista, Project+) jest bardzo elastycznym narzędziem wspomagającym proces planowania, realizacji i wykonania projektu czy inwestycji. Za pomocą Pakietu EDBUD możliwe jest wykonanie kosztorysu: ofertowego, powykonawczego, zamiennego i inwestorskiego wszystkimi możliwymi metodami: szczegółową, uproszczoną i mieszaną , jak również sporządzenie pełnej dokumentacji przedmiarowej i obmiarowej w module PRZEDMIAR/OBMIAR, prostych szkiców do wykorzystania w kosztorysie i przedmiarze (moduł SZKIC). W module FAKTURA można wystawić fakturę na podstawie kosztorysu i nie tylko, notę korygującą bądź rachunek, kontrolować wszystkie płatności w firmie.
Całości pakietu dopełniają niewielkie, ale przydatne moduły: KONTAKT do prowadzenia bazy teleadresowej kontrahentów i partnerów oraz ARCHIWUM umożliwiający archiwizowanie i efektywne zarządzanie dokumentami.

Moduły, wchodzące w skład pakietu EDBUD, aktualizowane są raz na kwartał i dostosowywane do nowych przepisów budowlanych oraz, na podstawie uwag klientów, do zmieniających się potrzeb i wymogów rynku tej branży.
Nasi klienci mogą korzystać z Internetowego Serwisu MTM. Jego celem jest ułatwienie eksploatacji naszych produktów. Tą drogą można m.in. aktualizować oprogramowanie, otrzymać hasło do procedury instalacyjnej (24 h/dobę).
Natomiast, w siedzibie firmy MTM Digital, bezpłatnie, odbywają się szkolenia w zakresie podstawowej obsługi programu EDBUD.
<>
W pakiecie znajdują się także: - PDF Kosztorys - konwerter kosztorysów i obmiarów z plików pdf
- e-bistyp Materiały - kwartalny cennik materiałów sprzętu i stawek - IV kwartał 2017 i I kwartał 2018.

Cena:
Brutto:
2600.00 zł
Do pobrania: