KNR 2-02 tom 1 KONSTRUKCJE BUDOWLANE, wydanie VI Wacetob Warszawa 2017

Grupa:

Katalogi norm

Producent:

WACETOB Sp. z o.o.

Katalog Nakładów Rzeczowych KNR 2-02 WACETOB tom 1 KONSTRUKCJE BUDOWLANE zawiera nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i sprzętu. Do sporządzania kosztorysów szczegółowych na roboty budowlane i montażowe.

Rozdział 01: Konstrukcje murowe
Rozdział 02: Konstrukcje betonowe i żelbetowe
Rozdział 03: Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabyrkowanych
Rozdział 04: Konstrukcje drewniane dachowe
Rozdział 05: Pokrycia dachowe
Rozdział 06: Izolacje
Rozdział 07: Kanały wewnątrz budynku
Rozdział 08: Tynki, sztablatury i okładziny wewnętrzne
Rozdział 09: Tynki i okładziny zewnętrzne

Wydanie VI poprawione, Warszawa 2017
Cena:
Brutto:
88.00 zł